Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu tại 3 chi cục hải quan

Linh Trang

Từ ngày 19 - 24/9/2022, Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ tiến hành đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu tại 03 chi cục hải quan trực thuộc gồm: Chi cục Hải quan Hòa Lạc, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long.

Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ đo lường thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan.
Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ đo lường thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan.

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, việc đo thời gian giải phóng hàng hóa được thực hiện đối với tất cả các tờ khai điện tử được đăng ký thuộc các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu (trừ các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh).

Theo quy trình đo lần này, Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ đo lường thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan; đánh giá, kiểm soát quá trình và hiệu quả thực hiện các thủ tục hải quan; xác định thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Bên cạnh tiến hành đo thời gian thông quan, Cục Hải quan TP. Hà Nội còn đo thời gian tác nghiệp của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành có liên quan phát sinh trong thời gian kể từ khi đăng ký tờ khai hải quan đến khi quyết định thông quan lô hàng. Cụ thể là thời gian từ khi cơ quan kiểm tra chuyên ngành cấp giấy chứng nhận, thông báo kết quả kiểm tra đến khi doanh nghiệp nộp giấy chứng nhận, thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan để kiểm tra và thông quan cho lô hàng.

Sau khi hoàn thành cuộc đo, kết quả sẽ được phân tích, đánh giá; so sánh kết quả đo của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội so với kết quả đo của các năm trước.

Kết quả cuộc đo của các Chi cục Hải quan được lựa chọn là cơ sở để Tổng cục Hải quan thực hiện xếp hạng và công bố kết quả xếp hạng của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về thời gian trung bình giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2022.