Hải quan Hà Nội tích cực triển khai nhiệm vụ xây dựng mô hình hải quan thông minh

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Thời gian qua, Cục Hải quan Hà Nội đã tích cực triển khai các công việc được giao liên quan đến mô hình Hải quan thông minh.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Trực tiếp chủ trì 9 bài toán nghiệp vụ và quy trình

Theo Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông, thực hiện chủ trương tái thiết Hệ thống công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin và xây dựng mô hình Hải quan thông minh của Bộ Tài chính và của ngành Hải quan, đơn vị đã chủ động, tích cực tham gia các nhóm công việc được Tổng cục Hải quan giao.

Cục Hải quan Hà Nội được giao 3 nhiệm vụ gồm: nghiên cứu mô hình Hải quan thông minh; rà soát, so sánh mô hình Hải quan thông minh với mô hình Hải quan hiện tại (thực hiện trên hệ thống VNACCS/VCIS), xây dựng bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục hải quan.

Trong đó, Cục Hải quan Hà Nội trực tiếp chủ trì 9 bài toán nghiệp vụ hải quan và quy trình nghiệp vụ (thuộc lĩnh vực Giám sát quản lý), gồm: Quy trình quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh đường hàng không; Quy trình quản lý, giám sát hàng hóa nhập khẩu, phương tiện vận tải nhập cảnh đường hàng không; Quy trình quản lý hành lý, hàng hóa trong hành lý của người xuất nhập cảnh; Quy trình quản lý, giám sát hàng hóa nhập khẩu- kho hàng không kéo dài; Quy trình quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu- kho hàng không kéo dài; Quy trình quản lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng ưu đãi, miễn trừ; Quy trình quản lý hàng xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính; Quy trình quản lý hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế và Quy trình quản lý hàng hóa thương mại điện tử.

Đồng thời, Cục Hải quan Hà Nội cũng phối hợp với các cục hải quan khác triển khai 45 bài toán nghiệp vụ hải quan và quy trình nghiệp vụ (thuộc 6 lĩnh vực: Giám sát quản lý; Điều tra chống buôn lậu; Thuế Xuất nhập khẩu; Kiểm tra sau thông quan; Pháp chế; Kiểm định).

Để đảm bảo nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện, căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và tình hình thực tế tại đơn vị, Cục Hải quan Hà Nội thực hiện nghiên cứu mô hình Hải quan thông minh gắn với so sánh mô hình hải quan hiện hành.

Đến nay, Cục Hải quan Hà Nội đã báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả thực hiện xây dựng 9 bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục hải quan được giao chủ trì; đồng thời đã gửi ý kiến tham gia tới các đơn vị chủ trì 45 bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục hải quan được giao phối hợp.

Chủ động tham gia các nhóm công việc lớn

Cũng theo Cục trưởng Dương Phú Đông, trong thời gian tới, Cục Hải quan Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức nghiên cứu và xây dựng mô hình Hải quan thông minh tới các đơn vị thuộc và trực thuộc, toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên thuộc Cục Hải quan Hà Nội.

Tiếp tục chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả các nhóm công việc lớn đang được Tổng cục Hải quan triển khai gồm: xây dựng thể chế, đề xuất ban hành văn bản pháp luật, quy trình thủ tục có liên quan. Nghiên cứu, tham gia ý kiến Dự thảo các văn bản sửa đổi, bổ sung cơ sở pháp lý thực hiện Hải quan thông minh như Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Nghị định quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định kết nối, Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành để tham gia xây dựng mô hình hải quan thông minh.

Đối với việc xây dựng, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy để triển khai mô hình Hải quan thông minh, Hải quan số, Cục Hải quan Hà Nội sẽ đề xuất mô hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của hải quan vùng, các đơn vị thuộc và trực thuộc. Xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng.

Đồng thời xây dựng và thực hiện Kế hoạch tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thủ tục trên địa bàn thông qua hội nghị do UBND các tỉnh, thành phố tổ chức; các hội nghị do Cục Hải quan Hà Nội tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan, qua đó tạo sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương và các bên liên quan khác, đồng thời lấy ý kiến tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội cũng chuẩn bị các điều kiện thực hiện mô hình Hải quan thông minh theo đúng kế hoạch của Tổng cục Hải quan như: bố trí chỗ làm việc của chi cục tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tập trung; chuẩn bị phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan Hà Nội đề xuất triển khai thí điểm Hệ thống công nghệ thông tin mới và mô hình Hải quan thông minh tại đơn vị.