Doanh nghiệp được thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi tại BAOVIET Bank

PV.

(Tài chính) BAOVIET Bank vừa triển khai sản phẩm “Thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi dành cho doanh nghiệp”. Khách hàng có hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, nếu phát sinh nhu cầu vay vốn sẽ được BAOVIET Bank cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản thanh toán.

Tham gia chương trình, khách hàng được thấu chi đến 100% giá trị hợp đồng tiền gửi
Tham gia chương trình, khách hàng được thấu chi đến 100% giá trị hợp đồng tiền gửi
Trong trường hợp cần vốn lưu động, thay vì phải rút khoản tiền gửi trước hạn (chỉ được hưởng lãi suất bằng lãi suất tiền gửi thanh toán), khách hàng được BAOVIET Bank cấp một hạn mức thấu chi để đáp ứng nhu cầu thanh toán phát sinh, đồng thời khách hàng vẫn được hưởng nguyên lãi suất trên khoản tiền gửi.

Khách hàng được thấu chi đến 100% giá trị hợp đồng tiền gửi, với thời gian thấu chi đến 12 tháng. Lãi suất thấu chi thấp giúp doanh nghiệp giảm thiểu áp lực tài chính.

Đặc biệt, thủ tục cấp hạn mức thấu chi rất linh hoạt, chỉ 1-2 ngày sau khi hoàn thiện các thủ khách hàng có thể rút được vốn bằng ủy nhiệm chi, séc, rút tiền mặt hoặc chuyển khoản qua hệ thống Internet Banking của BAOVIET Bank.

Nhờ đó, khách hàng có thể thấu chi bất cứ lúc nào mà không cần phải mất thời gian đến ngân hàng làm thủ tục giải ngân như các khoản vay thông thường.