Doanh nghiệp FDI chiếm 66,3% kim ngạch xuất khẩu

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) 4 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu của doanh nghiệp FDI, kể cả dầu thô, dự kiến đạt 30,35 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 66,3% kim ngạch xuất khẩu.

Tính chung 4 tháng, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,09 tỷ USD. Nguồn: internet
Tính chung 4 tháng, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,09 tỷ USD. Nguồn: internet
Đây là số liệu Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 26/4.

Cụ thể, xuất khẩu không kể dầu thô trong 4 tháng đạt 28,35 tỷ USD, chiếm 61,7% so với tổng xuất khẩu và tăng 20,1% so với cùng kỳ 2013. Nhập khẩu của các DN FDI đạt 26,25 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 58,3% kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, tính chung 4 tháng, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,09 tỷ USD.

Trong 4 tháng qua, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 204 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 3,6 tỷ USD, chiếm 74,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 4 tháng năm 2014.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 7 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 392,3 triệu USD, chiếm 8,1%.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 37 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 237 triệu USD, chiếm 4,9%.  Tiếp theo là lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 225,93 triệu USD.

Các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đầu tư chiếm hơn 1/5

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn 4,855 tỷ USD.

Nếu như khoảng thời gian trước, Nhật Bản luôn duy trì vị trí dẫn đầu thì nay tụt xuống vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 531 triệu USD, chiếm 10,9 % tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,12 tỷ USD, chiếm 23,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 479,18 triệu USD, chiếm 9,9% tổng vốn đầu tư.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính theo địa phương, Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 792,89 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 749,1 triệu USD, chiếm 15,4%. Đồng Nai đứng thứ 3 với 537,8 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Các địa phương tiếp theo là Quảng Ninh, Tây Ninh, Hải Dương với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 354,8 triệu USD; 349,9 triệu USD và 312,9 triệu USD.