Doanh nghiệp FDI xuất siêu đạt 18.24 tỷ USD từ đầu năm đến nay

PV.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 11, khu vực doanh nghiệp FDI vẫn xuất siêu 66 triệu USD, nâng mức xuất siêu từ đầu năm đến ngày 15/11 đạt trên 18.24 tỷ USD.

Trong nửa đầu tháng 11, doanh nghiệp FDI xuất siêu 66 triệu USD. Nguồn: internet
Trong nửa đầu tháng 11, doanh nghiệp FDI xuất siêu 66 triệu USD. Nguồn: internet

Theo đó, trong nửa đầu tháng 11/2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt hơn 5,52 tỷ USD, giảm 5,5% so với 15 ngày cuối tháng 10. 

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI đạt hơn 106,38 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Trong khi đó, nửa đầu tháng 11, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 4,86 tỷ USD, giảm 1,7% so với 15 ngày cuối tháng 10; lũy kế từ đầu năm đạt gần 88,14 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, trong nửa đầu tháng 11, khu vực này vẫn xuất siêu 66 triệu USD, nâng mức xuất siêu từ đầu năm đến ngày 15/11/2016 lên 18.24 tỷ USD.