Doanh nghiệp nội: Kim ngạch xuất nhập khẩu gần 93,95 tỷ USD

PV.

Theo số liệu thống kê tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017 của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước có kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng/2017 đạt gần 93,95 tỷ USD.

Doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước có kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng/2017 đạt gần 93,95 tỷ USD. Nguồn: internet
Doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước có kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng/2017 đạt gần 93,95 tỷ USD. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8/2017 đạt kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt 12,87 tỷ USD, tăng 1,5%, tương ứng tăng 196 triệu USD so với tháng 7.
Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối này 8 tháng/2017 đạt gần 93,95 tỷ USD, tăng 17,4%, tương ứng tăng 13,91 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tháng 8/2017 đạt hơn 5,74 tỷ USD, tăng 4,1%, tương ứng tăng 226 triệu USD, so với tháng trước. Đưa kim ngạch xuất khẩu của khối này 8 tháng/2017 đạt hơn 39,94 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng gần 5,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Nhập khẩu của nhóm này tháng 8/2017 đạt gần 7,13 tỷ USD, giảm 0,4%, tương ứng giảm 30 triệu USD so với tháng trước. Đưa kim ngạch nhập khẩu của khối này 8 tháng/2017 đạt hơn 54 tỷ USD, tăng 17,9%, tương ứng tăng 8,18 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.