Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi:

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải chịu trách nhiệm đến cùng như cam kết với nhà đầu tư

Minh Hà

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, doanh nghiệp (DN) phát hành phải chịu trách nhiệm đến cùng với những nghĩa vụ như các cam kết của mình với nhà đầu tư. Nhà nước giám sát các DN, thị trường để đảm bảo việc thực thi các nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại buổi Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường TPDN”, do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 28/5/2023.

Các chủ thể tham gia thị trường TPDN còn non trẻ

Đánh giá về thị trường TPDN, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, thị trường TPDN bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ năm 2019 đến những tháng đầu năm 2022 và đã nhanh chóng đạt được quy mô khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, theo số dư đến ngày 31/12/2022.

Thời gian qua, Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách phát triển thị trường TPDN theo hướng ổn định, bền vững, minh bạch. TPDN thể hiện được vai trò chia sẻ hoạt động cung ứng vốn cho các DN, cho nền kinh tế, đồng thời giúp các tổ chức tín dụng giảm bớt gánh nặng về rủi ro kỳ hạn. Để đạt được mục tiêu này, các chủ thể tham gia thị trường TPDN phải thực thi các quy định của pháp luật. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường TPDN”, do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 28/5/2023. Ảnh: VGP/Quang Thương.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường TPDN”, do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 28/5/2023. Ảnh: VGP/Quang Thương.
Làm rõ khó khăn của thị trường TPDN trong thời gian qua, Thứ trưởng cho rằng, những khó khăn của thị trường xuất phát từ khá nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan tác động đến nền kinh tế Việt Nam và các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, thị trường TPDN mới bắt đầu hình thành và các chủ thể tham gia thị trường này cũng non trẻ, kể cả các DN phát hành, các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Ngoài ra, còn khó khăn từ hoạt động sản xuất - kinh doanh và dòng tiền gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà phát hành...

Để phát triển thị trường TPDN bền vững

Để khắc phục những khó khăn của thị trường TPDN trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã đưa ra một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quản lý, điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn. Điều này là điểm tựa để các DN hoạt động hiệu quả hơn, từ đó quay trở lại thị trường phát triển ổn định hơn.

Thứ hai, DN phát hành phải chịu trách nhiệm đến cùng với những nghĩa vụ như các cam kết của mình với nhà đầu tư. Nhà nước giám sát các DN, thị trường để đảm bảo việc thực thi các nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật. Bản thân các nhà đầu tư cũng phải tôn trọng các quy định của pháp luật để Nhà nước hỗ trợ và giám sát thị trường minh bạch, đảm bảo hài hòa các quyền lợi, lợi ích của các bên.

Thứ ba, đối với những khó khăn hiện tại của các DN phát hành trong các lĩnh vực khác nhau, nhất là các DN bất động sản và xây dựng, khi tình hình thị trường bất động sản gặp khó khăn, Chính phủ đã có các chính sách để hỗ trợ các DN phát hành như: Chính sách giãn nợ, chuyển nhóm nợ của các DN, chính sách giảm lãi suất, giãn thuế, giảm thuế… Những giải pháp này đã tác động đến thị trường TPDN, hỗ trợ thị trường tiếp tục ổn định trở lại và phát triển bền vững.

Thứ tư, các cơ quan chức năng của Nhà nước tăng cường giám sát, kiểm tra, thậm chí thanh tra để đảm bảo thị trường TPDN minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, thông điệp của Chính phủ rất rõ ràng là không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. DN phải tôn trọng các thỏa thuận của DN phát hành với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và phải thực thi trách nhiệm của mình. Nhà nước đảm bảo việc đó được thực hiện.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thị trường TPDN tới tất cả các chủ thể tham gia thị trường này, từ DN phát hành, nhà đầu tư, các tổ chức cung cấp dịch vụ và ngay bản thân cơ quan quản lý nhà nước để nhận thức một cách đầy đủ, chính xác hơn về thị trường này.

“Tiếp tục làm và làm tốt hơn, thậm chí phải đào tạo cho thị trường TPDN có bản lĩnh vững vàng. Tất cả các chủ thể khi tham gia thị trường là đón nhận lợi ích và chia sẻ rủi ro; khi đó tạo ra một thị trường trái phiếu phát triển ổn định, bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.