Doanh nghiệp trốn đóng BHXH có thể bị phạt tù tới 7 năm, phạt tiền 1 tỷ đồng

Theo Quỳnh An/thanhtravietnam.vn

Người sử dụng lao động gian dối, dùng thủ đoạn để không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn cho người lao động hoặc đóng không đầy đủ từ 6 tháng trở lên, tới mức vi phạm nặng, sẽ bị phạt tù lên tới 7 năm, với số tiền phạt 1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Nguồn: internet
Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Nguồn: internet

Luật BHXH sửa đổi gồm 9 chương, 125 điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 và một số điều chỉnh theo Luật Hình sự bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2018. Trong đó, luật này quy định rất rõ nếu người sử dụng lao động trốn đóng BHXH sẽ bị phạt nặng, thậm chí là phạt tù.

Cụ thể: Các doanh nghiệp gian dối, dùng thủ đoạn để không đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn cho người lao động hoặc đóng không đầy đủ từ 6 tháng trở lên, ngoài việc bị phạt hành chính sẽ còn bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Luật mới cũng quy định mức phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng năm đến 3 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: Phạm tội 2 lần trở lên; trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động; nếu pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

Với trường hợp trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên; trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động thì mức phạt sẽ từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm.