Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài hơn 15 tỷ USD

Theo Chinhphu.vn

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, lũy kế đến thời điểm tháng 9 năm 2012, tổng số dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam là 736 dự án với vốn đăng ký đạt khoảng 15,044 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 66 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký của nhà đầu tư Việt Nam đạt 1,217 tỷ USD.
Ngành thông tin và truyền thông chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư của các DN trong nước ra nước ngoài.

Các dự án chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực nông lâm nghiệp (14 dự án); lĩnh vực bán buôn bán lẻ và sửa chữa (11 dự án); công nghiệp chế biến, chế tạo có 8 dự án; khai khoáng có 8 dự án; số dự án còn lại đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo...

So với cùng kỳ năm 2011, số dự án được cấp mới nhiều hơn 6 dự án, nhưng tổng số vốn đăng ký thấp hơn 313 triệu USD.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 9 dự án với số vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm đạt 95,121 triệu USD.

Tính đến tháng 9/2012, trong số các dự án đầu tư ra nước ngoài, 5 ngành dẫn đầu với mức vốn đầu tư từ 1 tỷ USD trở lên lần lượt là: Thông tin và truyền thông với 40 dự án, tổng vốn hơn 1, 037 tỷ USD; nghệ thuật, vui chơi và giải trí với 3 dự án, số vốn hơn 1,124 tỷ USD; nông lâm nghiệp, thủy sản (89 dự án với hơn 1,85 tỷ USD); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (8 dự án với gần 2,1 tỷ USD); và dẫn đầu là ngành khai khoáng với 94 dự án và gần 5,2 tỷ USD vốn đầu tư.

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ các doanh nghiệp trong nước đến đầu tư thì Lào dẫn đầu với 221 dự án và tổng vốn đầu tư gần 3,8 tỷ USD. Campuchia đứng thứ 2 với 123 dự án và số vốn hơn 2,566 tỷ USD. Mỹ đứng thứ 3 với 92 dự án và 305,71 triệu USD.