Doanh thu dưới 1 tỷ đồng vẫn có thể được khấu trừ thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên mới được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thành lập từ 1/1 - 28/2/2014, có doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng đã xuất hóa đơn cho khách hàng vẫn được khấu trừ thuế.

Doanh thu dưới 1 tỷ đồng vẫn có thể được khấu trừ thuế
Luật thuế GTGT (sửa đổi) có hiệu lực từ 1//1/2014 linh hoạt, phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn: internet

Gỡ vướng

Ông Phạm Hữu Nam, Giám đốc một doanh nghiệp chuyên cung cấp về thiết bị nội thất cho biết, công ty của ông có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm và theo quy định của Luật thuế GTGT năm 2008, công ty ông vẫn được khấu trừ thuế. Tuy nhiên, theo quy định của Luật thuế GTGT sửa đổi, mới ban hành (có hiệu lực từ 1/1/2014) thì sẽ không được khấu trừ.

“Do thông tư hướng dẫn Luật thuế GTGT ban hành vào những ngày cuối cùng của năm 2013, nên chúng tôi đã đặt in hóa đơn và sử dụng hóa đơn đặt in, doanh nghiệp cũng đã xuất hóa đơn cho khách hàng. Nhưng theo quy định của luật sửa đổi, thì chúng tôi không được khấu trừ thuế. Như vậy sẽ rất thiệt thòi”- ông Nam nói.

Trường hợp của công ty ông Nam chỉ là một trong nhiều doanh nghiệp thắc mắc về việc thay đổi phương pháp tính thuế. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3795/BTC-TCT hướng dẫn cục thuế các tỉnh, thành phố. Theo đó, đối với trường hợp các doanh nghiệp thành lập từ ngày 1/1/2014 đến ngày 28/2/2014, các cục thuế đã hướng dẫn doanh nghiệp bằng văn bản, hoặc doanh nghiệp có văn bản đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, được cơ quan thuế chấp nhận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, doanh nghiệp đã đặt in, thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT thì các doanh nghiệp này được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Để tạo sự công bằng giữa doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng (không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào) và doanh nghiệp được khấu trừ thuế qua sử dụng hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế cho biết, khoản chi phí này sẽ được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

“Theo quy định về sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế sử dụng hóa đơn GTGT, doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng. Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp thường là các doanh nghiệp nhỏ, quy mô đầu tư, mua sắm không lớn, do đó đối với thuế GTGT đầu vào của các doanh nghiệp này không được khấu trừ, nhưng sẽ được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh”- một lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết.

Linh hoạt, phù hợp với thực tế

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 04/2014/NĐ-CP) thì tổ chức, doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên mới được tự in hóa đơn. Trường hợp vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng, nhưng thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị… có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên, được ghi trên hóa đơn, thỏa mãn các quy định (có mã số thuế, có doanh thu, không bị xử phạt về thuế…) thì mới được in hóa đơn.

Quy định này khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn và cho rằng  một lượng lớn khóa đơn GTGT đã đặt in không sử dụng được và phải hủy bỏ. Điều này sẽ gây lãng phí không cần thiết trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, quy định như trên là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất cứ doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập nào cũng phải đầu tư, mua sắm tài sản cố định. Mức đầu tư, mua sắm 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đã tính đến đặc điểm của các ngành kinh tế khác nhau.

Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định, thì thực hiện khai thuế theo phương pháp trực tiếp tính trên doanh thu trong năm đầu tiên. Sau một năm kể từ khi đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.