Cục Thuế Vĩnh Phúc:

Doanh thu từ sàn thương mại điện tử đạt hơn 212 tỷ đồng trong quý I/2024

PV. (t/h)

Để tăng cường quản lý thuế và chống thất thu cho ngân sách nhà nước, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã tăng cường rà soát cơ sở dữ liệu trên cổng thông tin điện tử từ các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cục Thuế Vĩnh Phúc tăng cường rà soát cơ sở dữ liệu trên cổng thông tin điện tử từ các sàn giao dịch thương mại điện tử. Ảnh: Cục thuế Vĩnh Phúc.
Cục Thuế Vĩnh Phúc tăng cường rà soát cơ sở dữ liệu trên cổng thông tin điện tử từ các sàn giao dịch thương mại điện tử. Ảnh: Cục thuế Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ Cục Thuế Vĩnh Phúc, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Tỉnh có 86 doanh nghiệp và 376 cá nhân, hộ kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử thuộc diện quản lý của Cục Thuế. Doanh thu quý I/2024 của các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử là hơn 212,63 tỷ đồng và số thuế phải nộp tương ứng là hơn 2,39 tỷ đồng.

Xác định dư địa thu trong lĩnh vực này có tiềm năng lớn để khai thác, tuy nhiên, Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, công tác quản lý thu gặp phải nhiều khó khăn trong việc xác định đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, thu nhập tính thuế… Đồng thời, rất khó kiểm soát các giao dịch kinh doanh, kiểm soát dòng tiền để quản lý đối tượng thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Trước thực tế đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Theo đó, Cục Thuế tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật về cung cấp thông tin thương mại điện tử đến toàn bộ người nộp thuế, đặc biệt tới các tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử thuộc địa bàn quản lý; chú trọng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dịch vụ số thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật.

Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng rà soát cơ sở dữ liệu và phối hợp với các sở, ngành để quản lý đối tượng thu. Theo đó, sử dụng thông tin tại mẫu báo cáo được hỗ trợ trên ứng dụng Data Warehouse để kiểm soát lỗi dữ liệu của sàn thương mại điện tử gửi đến như: tính bất hợp lý, không đầy đủ thông tin, dữ liệu có dấu hiệu thiếu tin cậy, theo đó đôn đốc, hướng dẫn các sàn kịp thời gửi lại dữ liệu đầy đủ, đúng theo quy định. Tiếp tục rà soát, phối hợp với Sở Công thương để trao đổi thông tin về các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn Tỉnh để hướng dẫn sàn thực hiện cung cấp thông tin theo quy định.

Cục Thuế Vĩnh Phúc khai thác dữ liệu do các sàn thương mại điện tử cung cấp để phục vụ quản lý thuế; phân nhóm đối tượng theo yêu cầu quản lý để đưa vào danh sách rà soát. Đồng thời, hướng dẫn đối tượng rà soát thực hiện các thủ tục đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thuế), tự khai, tự nộp thuế theo quy định pháp luật.

Cũng theo Cục Thuế Vĩnh Phúc, các đơn vị trực thuộc đã thực hiện rà soát, đối chiếu với tình hình quản lý thuế thực tế tại địa bàn để xác định các trường hợp có khả năng chưa kê khai hoặc kê khai chưa đầy đủ doanh thu kinh doanh. Trường hợp thông tin khai thác trên cơ sở dữ liệu có chênh lệch so với số tự kê khai của người nộp thuế thì cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế giải trình bằng các hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp pháp (xác nhận thanh toán hoặc tài liệu khác có thông tin về xác nhận doanh thu giữa người nộp thuế và sàn thương mại điện tử, ...) hoặc báo cáo thu nhập sẵn có thể tự in trực tiếp từ hệ thống của sàn thương mại điện tử và người nộp thuế cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác.

Trường hợp người nộp thuế không hợp tác, không phản hồi thông báo của cơ quan thuế thì thực hiện lựa chọn một số trường hợp điển hình, lập danh sách, báo cáo lãnh đạo cơ quan thuế xây dựng chương trình phối hợp với các sở, ngành địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tại địa bàn để xác định chính xác tình hình thực tế, từ đó báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật chuyên ngành. Khi phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật thuế thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật.