Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Đổi mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo tăng trưởng bền vững

Phạm Ngọc Anh

Tại Hội nghị giao ban cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tháng 9/2023 diễn ra ngày 6/9, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); giao chỉ tiêu đến từng cấp xã, phường trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Con số “biết nói” trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Theo BHXH Việt Nam, 8 tháng năm 2023, các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 17,227 triệu người tham gia BHXH, tăng 251,8 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là khoảng 15,81 triệu người; số người tham gia BHXH tự nguyện là khoảng 1,418 triệu người.

Cả nước có 14,103 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 84,4 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia BHYT là 91,438 triệu người, tăng 4,335 triệu người so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị giao ban cơ quan BHXH tháng 9/2023. 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị giao ban cơ quan BHXH tháng 9/2023. 

Tổng số thu tháng 8/2023 đạt 38.450 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế số thu 8 tháng năm 2023 của ngành BHXH Việt Nam đạt 296.561 tỷ đồng, tăng 10,24% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin cũng được ngành BHXH Việt Nam chú trọng triển khai.

Theo đó, cơ quan BHXH các cấp đã đẩy mạnh triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH.

Ngành BHXH Việt Nam cũng tích cực phối hợp với các bộ, ngành tham gia xây dựng, sửa đổi các dự án luật, văn bản liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; triển khai các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai thanh tra chuyên ngành đóng theo kế hoạch.

Chia sẻ về tình hình thực hiện chính sách BHYT, ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp tích cực với Bộ Y tế tham gia sửa Luật BHYT, trong đó làm rõ, đề xuất những nội dung mới liên quan đến các danh mục thuốc, danh mục bệnh như khám chữa bệnh sàng lọc, bệnh dự phòng.

Về chi khám chữa bệnh BHYT, Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT cho hay, trong tháng 8/2023, số tiền chi khám chữa bệnh BHYT tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với tháng 7/2023. Điển hình như: Một số địa phương gia tăng chi khám chữa bệnh BHYT lớn như Hà Nội với số chi 16,8%, Khánh Hòa với số chi 18%.  

Bên cạnh kết quả tích cực trên, BHXH Việt Nam đã thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Trong tháng 8/2023, cơ quan BHXH đã đôn đốc gần 5.000 đơn vị, xử phạt 188 đơn vị, đạt 60% kế hoạch được giao.

Các địa phương đã chủ động thực hiện thanh tra, kiểm tra, trong đó chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng, phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT...

Nhận diện các rủi ro từ thực tiễn để có giải pháp ứng phó

Đánh giá kết quả trên các mặt công tác, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, mặc dù nền kinh tế - xã hội của cả nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực toàn ngành BHXH Việt Nam đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Độ bao phủ BHXH, BHYT 8 tháng qua tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2022; riêng lĩnh vực BHYT đã hoàn thành 93% độ bao phủ toàn dân tham gia.

8 tháng, số người tham gia BHXH tự nguyện là khoảng 1,418 triệu người.
8 tháng, số người tham gia BHXH tự nguyện là khoảng 1,418 triệu người.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt việc truy trả và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Trên cơ sở kết quả đạt được, người đứng đầu ngành BHXH Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, cơ quan BHXH các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện các luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT.

BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường tham mưu huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến từng cấp xã, phường, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT; xây dựng các báo báo đánh giá rõ thực trạng, đề xuất sửa đổi các nội dung của luật, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, rà soát, nhận diện các rủi ro mà diễn biến thực tiễn hiện nay có thể xảy ra, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp trong triển khai nhiệm vụ.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trục lợi Quỹ BHXH, BHYT, người đứng đầu ngành BHXH Việt Nam yêu cầu, các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có dấu hiệu trục lợi Quỹ BHXH, BHYT.

Cùng với đó, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trên cả nước, giải quyết dứt điểm những dự toán tồn đọng từ những trước.

Nêu rõ về tầm quan trọng của kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị, các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung công việc được giao, trong đó nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.