Đối thoại chính sách về hợp tác xã nông nghiệp

PV.

(Tài chính) Ngày 10/4/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về hợp tác xã nông nghiệp nhằm tháo gỡ, giải đáp và ghi nhận những vước mắc trong chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện các cơ quan hữu quan, các địa phương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến hết năm 2014, cả nước có 10.446 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiêp, diêm nghiệp và các dịch vụ phục vụ nông nghiệp. Hiện nay, mặc dù đã có Luật HTX 2012 và Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 được ban hành, song 2 năm qua, số lượng HTX tăng không nhiều so với các năm trước.

Các đại biểu dự hội nghị cho rằng, hiện nay điều khó khăn của các HTX là giá trị gia tăng sản phẩm chưa cao, sản xuất mới chỉ ở dạng thô, nguồn vốn còn mỏng, vì vậy, cần tạo điều kiện để xây dựng HTX là trung tâm ứng dụng các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; các ngân hàng cần có trách nhiệm trong việc kiểm duyệt các đề án khả thi để cho vay vốn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề xuất các giải pháp tăng thu nhập cho nông dân; đưa các sản phẩm nông nghiệp từ chợ, làng, xã ra siêu thị và xuất khẩu. Với số lượng khoảng 1000 HTX hoạt động có hiệu quả trong tổng số 10.339 HTX nông nghiệp ở 9000 xã của cả nước, số hộ xã viên chiếm khoảng 4-5% hộ nông dân cả nước, mô hình HTX hiện nay chưa có khả năng dẫn dắt nông nghiệp Việt Nam đi lên.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi mở lộ trình xây dựng các HTX kiểu mới tại Việt Nam. Cụ thể, tổ chức khảo sát về HTX kiểu mới ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung và phía Nam; có Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng HTX kiểu mới trong nông nghiệp, ngư nghiệp và làng nghề. Trên cơ sở mô hình của các HTX chăn nuôi hoạt động hiệu quả, tổ chức tổng kết và vận động thành lập các HTX chăn nuôi kiểu mới; phấn đấu cuối năm 2015 có một số HTX chăn nuôi kiểu mới ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Trên cơ sở kinh nghiệm xây dựng các HTX nông nghiệp, nghề cá, MTTQ Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn và vận động các hộ làng nghề thủ công thành lập HTX làng nghề vào cuối năm 2016