Đối tượng nào được vay mua nhà ở xã hội từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng?

Anh Minh

Bộ Xây dựng vừa có hướng dẫn về các tiêu chí, đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng mua nhà ở xã hội phải có hợp đồng mua bán với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở mới được vay tiền từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Đối tượng mua nhà ở xã hội phải có hợp đồng mua bán với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở mới được vay tiền từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.
Đối tượng mua nhà ở xã hội phải có hợp đồng mua bán với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở mới được vay tiền từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, ngoài việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định pháp luật về tín dụng do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, đối tượng được vay mua nhà từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đồng thời phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí do Bộ Xây dựng quy định.

Cụ thể, đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở mới được vay tiền từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Đối với đối tượng được bố trí tái định cư trong dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng phải có hợp đồng mua, nhà ở, công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Đối với các chủ đầu tư, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư phải có trong Danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp), cải tạo, xây dựng lại chung cư do UBND cấp tỉnh công bố.

Các chủ đầu tư phải đảm bảo các điều kiện cụ thể với dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở; đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư phải đáp ứng điều kiện đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Liên quan tới gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, hiện 4 ngân hàng đang triển khai giải ngân gói tín dụng này gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời hạn giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đến khi doanh số giải ngân đạt tỷ lệ 100%. Thời hạn kết thúc giải ngân gói tín dụng này là ngày 31/12/2030.

Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư là 3 năm và đối người mua nhà là 5 năm kể từ ngày giải ngân, nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.

Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 là 8,7%/năm đối với chủ đầu tư và 8,2%/năm đối với người mua nhà.

Kể từ ngày 1/7/2023, định kỳ 6 tháng một lần, Ngân hàng Nhà nước thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho 4 ngân hàng trên tham gia giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.