Đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Tài chính: Những kết quả ấn tượng


TCTC Online - Chiều ngày 20/4/2010, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã công bố và trao kết quả rà soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ với sự tham dự của đại diện một số bộ, ngành hữu quan, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cùng đông đảo các phóng viên thông tấn báo chí.

Phát biểu tại Hội nghị công bố, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh nêu rõ, quá trình thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa TTHC của Bộ Tài chính đã làm thay đổi hẳn về nhận thức, quan điểm, thói quen và cách làm của cán bộ, công chức ngành tài chính trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân khi tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến ngành Tài chính.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, Chánh văn phòng kiêm Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30, Bộ Tài chính có số lượng TTHC được rà soát nhiều nhất trong các bộ, ngành. 840 TTHC được rà soát đều thuộc các lĩnh vực “nóng” mà người dân và doanh nghiệp quan tâm như ngành Thuế có 288 TTHC, Hải quan 197 TTHC, Kho bạc 59 TTHC, Chứng khoán 67 TTHC...

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong hoạt đông của ngành Tài chính, triển khai công tác thống kê, rà soát thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính theo kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính giai đoạn 2007-2010  tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ giai đoạn 2007 - 2010 để phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai công tác thống kê, rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

Kết thúc giai đoạn thống kê, ngày 10/8/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 5 quyết định công bố 840 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm lĩnh vực tài chính (trong đó có quản lý giá, tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản công…), thuế, hải quan, chứng khoán, kho bạc nhà nước, kèm theo các mẫu đơn, mẫu tờ khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được đăng tải tại Website của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Địa chỉ truy cập: http://www.thutuchanhchinh.vn), Trang Điện tử nội bộ và Website của Bộ Tài chính (Địa chỉ truy cập http://www.mof.gov.vn).

Triển khai thực hiện rà soát ưu tiên, Bộ Tài chính đã rà soát 42 thủ tục trong lĩnh vực thuế, 42 thủ tục trong lĩnh vực hải quan, và 59 thủ tục trong lĩnh vực kho bạc nhà nước thuộc danh mục 840 thủ tục hành chính đã được công bố. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị đơn giản hoá 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, 95% thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, và 51% thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước.

Đến ngày 31/3/2010, Bộ Tài chính đã hoàn thành rà soát các thủ tục hành chính còn lại trong Bộ thủ tục hành chính đã được công bố theo hướng dẫn tại công văn số 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ. Qua đó, Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung 480 TTHC, và kiến nghị thay thế, huỷ bỏ 30 TTHC, trong đó thuế đạt 256/330 thủ tục; Hải quan đạt 179/239 thủ tục. Đồng thời, qua tính toán sơ bộ, nếu thực hiện các phương án đơn giản hoá thì dự kiến cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tương đương với 31% chi phí hiện tại.

Phát biểu tại buổi công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết, để đạt được những kết quả như vậy là do được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng, vai trò điều hành sát sao của lãnh đạo Bộ, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ cũng như sự cố gắng, tận tâm của các cán bộ được phân công thực hiện.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ để tham vấn, trao đổi về phương án đơn giản hoá, qua đó sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về phương án đơn giản hoá đối với các thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

Đồng thời, các đơn vị trong Bộ Tài chính cũng sẽ chủ động rà soát bổ sung kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản để thực hiện ngay phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính sau khi được Chính phủ thông qua nhằm sớm đưa các phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính đi vào cuộc sống, góp phần tăng cường tính minh bạch, công khai và tạo thuận lợi đối với người dân và doanh nghiệp. Dự kiến, trước mắt cần phải sửa đổi, bổ sung 40 Thông tư và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và 04 Nghị định của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, ghi nhận tinh thần trách nhiệm cũng như những đóng góp hiệu quả của Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ trong thời gian qua, góp phần đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu xoá bỏ về cơ bản các TTHC mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và công dân, hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho nhân dân. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Bộ Tài chính sẽ đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi Đề án này.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cùng với các bộ, ngành khác cần bắt tay ngay vào việc tổ chức thực thi các phương án đơn giản hoá đối với các quy định liên quan về thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyển; cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát các TTHC mới bổ sung, cập nhật, đặc biệt là xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ.