Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình:

Đơn giản hóa trên 4.500 thủ tục hành chính

PV. (Tổng hợp)

Tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, sáng 22/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, đến nay Chính phủ đã sửa đổi 50 nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa trên 4.500 thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trình bày báo cáo tại Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trình bày báo cáo tại Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với tinh thần quyết liệt và chủ động trong thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, đến nay Chính phủ đã xử lý 850/1.100 kiến nghị của doanh nghiệp (đạt trên 77%), đã  kết nối cơ chế một cửa ASEAN với 4 nước; Ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp" được tổ chức vừa qua thực sự đã tạo niềm tin và không khí phấn khởi, được cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 9 bậc (từ 91/189 lên 82/190 quốc gia, vùng lãnh thổ).Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) trong tháng 3, tháng 4 đạt mức cao trong 22 tháng và cao nhất trong khu vực ASEAN, thể hiện sức mua và năng lực sản xuất tăng ổn định, liên tục.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo triển khai hiệu quả những nội dung trọng tâm, trọng điểm như sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Hai là, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua, nhất là việc ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật về quy hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý ngoại thương và Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Ba là, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tiếp cận đất đai, các nguồn tài nguyên.

Bốn là, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo các mục tiêu cụ thể đã đề ra trong Nghị quyết 19 của Chính phủ. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.