Đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

Theo Lê Chi/daibieunhandan.vn

Để phát triển người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian tới Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, cũng như đẩy mạnh truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT.

Giúp người tham gia BHYT chia sẻ rủi ro

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng; là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta. Khi tham gia BHYT, người dân sẽ được quỹ BHYT chi trả từ 80 - 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến.

Trong nhiều trường hợp, người tham gia BHYT được giảm đáng kể chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt là khi bị tai nạn hay ốm đau dài ngày. Nhờ mua thẻ BHYT mà bệnh nhân có điều kiện kinh tế khó khăn được khám chữa bệnh kịp thời và chăm sóc y tế tốt hơn. Quỹ BHYT chi trả hàng nghìn loại thuốc và dịch vụ y tế. Mua BHYT giúp người tham gia có thể chia sẻ rủi ro với những bệnh nhân bị bệnh, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đại diện BHXH tỉnh Đồng Nai, hiện nay, nhận thức của người dân về BHYT ngày càng được nâng cao, người dân tích cực tham gia BHYT hộ gia đình để phòng ngừa rủi ro bệnh tật, được chăm sóc y tế tốt hơn; từ đó, sức khỏe cũng được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Theo thống kê của BHXH tỉnh cho thấy, hàng năm có rất nhiều trường hợp bị ốm đau, tai nạn đã và đang được quỹ BHYT chi trả với số tiền hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm.

Thực hiện tốt chính sách cho người tham gia

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Quy, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. BHXH tỉnh có sự ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện tốt công tác này nhằm tăng tỷ lệ bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nói chung và BHYT nói riêng, thời gian tới, BHXH Đồng Nai tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu để triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo chủ trương “đồng hành cùng doanh nghiệp” để hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực trong năm 2022; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh cũng cho hay, đơn vị sẽ đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh để mở rộng các điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm mục đích giúp người dân thuận lợi khi tiếp cận với dịch vụ thu và được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn kịp thời.

Đẩy mạnh truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Tăng cường tổ chức hội nghị khách hàng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến từng ấp, khu phố…

BHXH tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ. Ngoài ra, xác định phát triển người tham gia BHYT phải đi đôi với việc bảo đảm việc thực hiện tốt chính sách cho người tham gia; BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, giải quyết triệt để nhất các khó khăn, vướng mắc.