Đồng Nai thu hút hơn 321 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

Theo Đăng Việt/nhadautu.vn

321,34 triệu USD là tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) dành cho tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2022. Mức vốn này bằng 42,5% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Số liệu trên được Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai đưa ra trong Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, tính đến ngày 15/6, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn FDI của tỉnh Đồng Nai đạt 321,34 triệu USD, bằng 42,5% so với cùng kỳ. Trong đó có 98,9 triệu USD vốn từ 12 dự án cấp mới, bằng 35,86%. Có 34 dự án được bổ sung 222,45 triệu USD, bằng 45,5%. Như vậy 6 tháng đầu năm cả số dự án và số vốn đăng ký đều giảm so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng vốn đầu tư trong nước vào tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm nay lại tăng 19,88% so với cùng kỳ. Đến ngày 15/6, mức vốn này đạt khoảng 14.980 tỉ đồng. Trong đó, có 5 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với số vốn là 12.190,2 tỷ đồng, tăng 21,29%. Tỉnh này cũng điều chỉnh tăng vốn 17 dự án với số vốn là 2.789,8 tỷ đồng, tăng 14,07%.

Trong 6 tháng đầu năm, Đồng Nai ghi nhận 2.161 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 22,3%. Tổng số vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là 12.589,7 tỷ đồng, đạt khoảng 29,47% so với cùng kỳ. Số vốn điều chỉnh bổ sung là 24.910 tỷ đồng, tăng 17,89% so cùng kỳ, được phân bổ cho 489 doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, tỉnh Đồng Nai có 205 doanh nghiệp giải thể và 773 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Cùng với đó là 284 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động. Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh kém hiệu quả và thu hẹp lại mô hình sản xuất.

Theo ước tính của Cục thống kê Đồng Nai, tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện 55.784 tỷ đồng, tăng 14,35% so cùng kỳ, trong đó vốn khu vực nhà nước đạt 4.202,6 tỷ đồng, giảm 17,72%; vốn ngoài nhà nước đạt 26.173,7 tỷ đồng, tăng 12,85%; vốn đầu tư nước ngoài đạt 25.407,7 tỷ đồng, tăng 24,04%.

Nguyên nhân nguồn vốn đầu tư tăng là do trên địa bàn tỉnh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện…, các doanh doanh đầu tư mở rộng nhà xưởng và đầu tư sữa chữa, mua sắm tài sản cố định; đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh. Mặt khác sau thời gian tạm ngừng để phòng chống dịch COVID-19, các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công ở thời điểm hiện tại.