Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 tăng 16,3% so với năm trước

Bộ Tài chính vừa công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội quyết định. Theo Bộ Tài chính, dự toán tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% so với dự toán chi năm 2022.

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 tăng 16,3% so với năm trước - Ảnh 1

Nguồn: Bộ Tài chính