Nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ chi thường xuyên tại cơ quan hành chính sự nghiệp ở TP. Hồ chí Minh

Nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ chi thường xuyên tại cơ quan hành chính sự nghiệp ở TP. Hồ chí Minh

Chi thường xuyên là một nhiệm vụ quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong đơn vị công và cần có sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Bài viết này, nhóm tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm xây dựng cũng như kiểm định mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) của các cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trong hoạt động này, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của các đơn vị.
Năm 2022, tiết kiệm gần 54.000 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Năm 2022, tiết kiệm gần 54.000 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Sáng 11/5/2023, trình bày báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Tổng số tiền tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2022 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là gần 54.000 tỷ đồng.
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Tài chính

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Tài chính

Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Tài chính 2.268,3 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Bộ Tài chính đã được Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2023.
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên, nguồn viện trợ

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên, nguồn viện trợ

Tại phiên họp chiều ngày 13/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ Trình về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; Tờ trình của Chính phủ về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.
Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; việc quản lý, sử dụng kinh phí tại các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, bảo đảm phù hợp với quy định, đúng định mức, đúng đối tượng, không dàn trải, lãng phí.
Đảm bảo hiệu quả trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước

Đảm bảo hiệu quả trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến hết ngày 30/9/2022, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 1.330.300 tỷ đồng, bằng 94,23% dự toán năm 2022; đồng thời đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN 9 tháng năm 2022.