Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; việc quản lý, sử dụng kinh phí tại các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, bảo đảm phù hợp với quy định, đúng định mức, đúng đối tượng, không dàn trải, lãng phí.
Đảm bảo hiệu quả trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước

Đảm bảo hiệu quả trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến hết ngày 30/9/2022, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 1.330.300 tỷ đồng, bằng 94,23% dự toán năm 2022; đồng thời đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN 9 tháng năm 2022.
Vốn vay ODA chỉ sử dụng cho chi đầu tư phát triển

Vốn vay ODA chỉ sử dụng cho chi đầu tư phát triển

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.