ETP hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi năng lượng của Việt Nam

Xuân Trường

Nhằm hỗ trợ mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050, Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Đông Nam Á (ETP) đã tổ chức Hội thảo Nghiên cứu xây dựng chương trình làm mát xanh quốc gia và Hội thảo nhỏ về Nghiên cứu Net-Zero vào tháng 5/2023, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của quốc gia từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch đến các nguồn năng lượng tái tạo, để thúc đẩy hành động khí hậu.

Hội thảo khởi động nghiên cứu xây dựng chương trình làm mát xanh quốc gia. Nguồn: UNDP.
Hội thảo khởi động nghiên cứu xây dựng chương trình làm mát xanh quốc gia. Nguồn: UNDP.

Là một phần hỗ trợ của ETP trong Nghiên cứu Chẩn đoán Kịch bản Net-Zero cho ngành Năng lượng Việt Nam, các bên liên quan gồm Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), các cơ quan hợp tác quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã họp để chia sẻ ý kiến ​​về các dữ liệu và giả định quan trọng cho quá trình phân tích. 

Các cuộc thảo luận đã đề cập đến mối quan tâm sâu sắc của Chính phủ trong việc khám phá vai trò của nhiên liệu hóa thạch, hydro, sinh khối và amoniac. Ngoài ra, tác động kinh tế-xã hội của quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam đã được thảo luận rộng rãi giữa những người tham gia dựa trên dữ liệu khoa học.  

Sau hội thảo, ETP sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong việc nghiên cứu sâu hơn, có tính đến các chính sách của Việt Nam, tận dụng dữ liệu khoa học và đảm bảo sự tham gia tích cực của các bên liên quan, bao gồm các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và chuyên gia.

Để thảo luận thêm về các chính sách, quy định cho kịch bản không phát thải ròng của Việt Nam và lĩnh vực làm mát xanh, John Cotton, Giám đốc Chương trình Cấp cao của ETP, đồng chủ trì Hội thảo Nghiên cứu xây dựng chương trình làm mát xanh quốc gia, mang đến cho các bên liên quan cơ hội chia sẻ kiến ​​thức và thảo luận về pháp lý, kỹ thuật và nghị quyết tài chính cho lĩnh vực làm mát. Ông tuyên bố: "Các giải pháp làm mát xanh được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ôzôn và góp phần đạt được mục tiêu không phát thải ròng."

Việt Nam đã thể hiện cam kết đặc biệt đối với tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế toàn diện. Để hiện thực hóa những tham vọng này, ETP đang hỗ trợ Việt Nam cắt giảm than, sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển thị trường carbon và năng lượng gió ngoài khơi.