Việt Nam có trên 200 tiêu chuẩn TCVN phục vụ năng lượng xanh

Nguyễn Hiền

Tiêu chuẩn thúc đẩy năng lượng xanh, phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững là một trong những mục tiêu lớn của Chiến lược tiêu chuẩn từ nay đến 2030.

Trong hệ thống hiện hành, có trên 200 TCVN phục vụ năng lượng xanh.
Trong hệ thống hiện hành, có trên 200 TCVN phục vụ năng lượng xanh.

Theo các công bố của Liên hiệp quốc, năng lượng là nhân tố chính gây ra biến đổi khí hậu, chiếm 60% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hơn 1,2 tỷ người trên thế giới không được sử dụng điện, nhưng sản lượng năng lượng trên thế giới đang ở mức cao nhất từ trước đến nay và dự kiến sẽ tăng lên đến 30% vào năm 2030.

Tăng cường hiệu quả năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo là chìa khóa để đáp ứng nhu cầu năng lượng của thế giới, đồng thời đóng góp vào các mục tiêu toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải cacbon. Việc xây dựng tiêu chuẩn chính là công cụ hữu hiệu giúp đạt được những mục tiêu này.

Theo định hướng Chiến lược tiêu chuẩn hóa từ nay đến 2030, nội dung chiến lược tiêu chuẩn hóa bao gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển hạ tầng kết nối, cơ sở dữ liệu; Rà soát xác định sản phẩm chủ lực, trọng điểm của quốc gia, địa phương; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia; Tăng cường hợp tác quốc tế; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về hiệu quả của hoạt động tiêu chuẩn hóa.

Theo Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêu chuẩn hóa toàn cầu đối với nền kinh tế thế giới cũng như thúc đẩy vai trò của nó trong việc đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng trên toàn thế giới là rất quan trọng.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố hơn 13.500 TCVN, tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên 60%, bao trùm hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp chủ động tăng cường năng lực và chuẩn bị các giải pháp, chiến lược tốt nhất trong việc tuân thủ các quy tắc và quy định đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng trong thương mại hóa toàn cầu.

Trong hệ thống hiện hành, có trên 200 TCVN phục vụ năng lượng xanh bao gồm: Năng lượng tái tạo, điện Mặt trời, điện gió, nhiên liệu sinh học, quản lý năng lượng, quản lý môi trường - khí nhà kính, nhãn môi trường, tái sử dụng nước, thu giữ, vận chuyển CO2, hiệu quả sử dụng năng lượng… Theo đó, cần đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn hóa thúc đẩy năng lượng xanh.

Cùng với đó, Việt Nam cần tham gia tích cực vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam có thể vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn.