EVNFinance niêm yết trên Upcom từ ngày 7/8/2018

PV.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) vừa hoàn tất công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom. Theo đó, EVNFinance với mã cổ phiếu là EVF sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 7/8/2018.

EVNFinance niêm yết trên Upcom từ ngày 7/8/2018 - Ảnh 1
Ban Lãnh đạo EVNFinance đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) thông tin, ngày 7/8/2018, 250 triệu cổ phiếu EVF sẽ chính thức giao dịch trên sàn Upcom. Giá tham chiếu là 12.200 đồng/cổ phiếu.

Đây là sự kiện ghi dấu tròn 10 năm, kể từ ngày EVNFinance có mặt trên thị trường tài chính Việt Nam (01/9/2008 – 01/9/2018). Mười năm qua, với những nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên, vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất, EVNFinance đã khẳng định vị thế, giữ vai trò chủ đạo trong thu xếp vốn, tài trợ vốn, đầu tư, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các tổ chức hoạt động trong ngành điện, các thành phần kinh tế khác và cá nhân; kinh doanh có lợi nhuận hàng năm, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng. 

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản của EVNFinance đạt 19.341 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 211,8 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu tại duy trì dưới 3% theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định. Năm 2018, kế hoạch lợi nhuận đặt ra là tăng trưởng 10%, đạt 230 tỷ đồng.