EVNNPC: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai


Trong những năm qua, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra luôn được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chú trọng. Để làm tốt công tác này, mới đây, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức buổi diễn tập về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý trình tự công việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, xử lý sự cố lưới điện và hệ thống viễn thông tại Hải Phòng.

Phát lệnh tại buổi diễn tập, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc Thường trực cho biết: Diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là hoạt động mang tính chất rất quan trọng thường xuyên liên tục và định kỳ của EVNNPC.
Phát lệnh tại buổi diễn tập, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc Thường trực cho biết: Diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là hoạt động mang tính chất rất quan trọng thường xuyên liên tục và định kỳ của EVNNPC.

Buổi diễn tập với sự tham gia của các đơn vị PC Hải Phòng, PC Quảng Ninh, PC Thái Bình, Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc, Công ty thí nghiệm Điện miền Bắc, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc.

Phát lệnh tại buổi diễn tập, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc Thường trực cho biết: Diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là hoạt động mang tính chất rất quan trọng thường xuyên liên tục và định kỳ của EVNNPC. Với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh thành phía Bắc, EVNNPC hiện đang quản lý một khối lượng tài sản lớn nhất gồm có: 350 TBA 110kV, hơn 8.500km đường dây 110kV, hàng trăm nghìn đường dây trung và hạ thế; gần 47.162 trạm biến áp phân phối. Cùng địa hình kinh doanh phức tạp bao gồm cả miền núi, đồng bằng, trung du và hải đảo, thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng cực đoan của thời tiết, với nhiều hình thái thiên tai.

Hàng năm, EVNNPC thường xuyên đầu tư xây dựng về sửa chữa lớn, chữa sữa thường xuyên, vật tư thiết bị dự phòng, cũng như trang bị cho các đơn vị để thường xuyên gia cố lưới điện trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, một việc hết sức quan trọng đó là phải tổ chức diễn tập đình kỳ và huy động tổng lực tất cả cán bộ làm công tác quản lý kỹ thuật, an toàn công tác quản lý vận hành và những phần liên quan để chủ động và kịp thời ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Với tình huống giả định được đặt ra trong diễn tập tại khu vực Hải Phòng được cụ thể như sau: Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão N đi vào biển Đông sẽ đổ bộ vào Hải Phòng có sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, vị trí gần tâm bão từ 90-120 km/h, mưa bão kèm theo gió giật mạnh khi đổ bộ vào đất liền gây đổ cây cối vào đường dây, gió lốc làm bay mái tôn của một số công trình...

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã cùng cán bộ xuống trực tiếp phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Hải Phòng và chỉ đạo Công ty Điện lực Hải Phòng ứng phó với bão N. Trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Hải Phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, các đơn vị trực thuộc tại PC Hải Phòng sẵn sàng triển khai và ứng phó với cơn bão N; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện phương án thích hợp mỗi tình huống để có hướng xử ký kịp thời ngay sau khi bão tan.

Sau buổi diễn tập, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bà Đỗ Nguyệt Ánh đánh giá cao công tác chuẩn bị, các đơn vị tham gia trong quá trình diễn tập đã thực hiện đúng quy trình và các tình huống đã đặt ra. Buổi diễn tập đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc khẩn trương và đặc biệt là các tình huống xử lý trong diễn tập đã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo theo sát các kịch bản và kế hoạch đã đề ra.