EVNNPC: Thời gian tiếp nhận, cấp điện giảm 1,34 ngày so với quy định

Theo chinhphu.vn

Trong 8 tháng năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 1480 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,66/7 ngày, giảm 1,34 ngày so với quy định.

Trong tháng 8 vừa qua, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc ước đạt 5.771,92 triệu kWh tăng 6,49% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong tháng 8 vừa qua, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc ước đạt 5.771,92 triệu kWh tăng 6,49% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 8 vừa qua, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc ước đạt 5.771,92 triệu kWh tăng 6,49% so với cùng kỳ năm 2017. Tổn thất điện năng tháng 8/2018 là 4,19%, lũy kế 8 tháng đầu năm tỉ lệ tổn thất là 5,61%, giảm 1,04% so với cùng kỳ năm 2017.

EVNNPC cũng đã tiến hành đóng điện 3 dự án 110 kV trong tháng 8 với năng lực tăng thêm 50 MVA cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn các tỉnh do Tổng công ty quản lý.

Đáng chú ý, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty trong tháng 8 đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 131 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 6/7 ngày, giảm 1 ngày so với quy định. Tính chung 8 tháng năm 2018 toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.480 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,66/7 ngày; giảm 1,34 ngày so với quy định.

Cùng với đó. EVNNPC đã thực hiện khảo sát dịch vụ và yêu cầu cấp điện mới đối với 4.888 khách hàng, trong đó cấp điện mới là 289 khách hàng với tỉ lệ khách hàng hài lòng chiếm gần 90%.

Không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu của nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện 110 kV, lưới điện trung, hạ áp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và mưa lũ tại một số tỉnh như: Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Hà Nam… nhằm cấp điện trở lại nhanh nhất cho khách hàng sau mưa lũ.