EVN sẽ thoái vốn 375 tỷ đồng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

PV.

Ngày 18/8 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá phần vốn góp 375 tỷ đồng (theo mệnh giá), tương đương 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực với mức giá khởi điểm 14.133 đồng/cổ phần.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực khai trương Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: evnfc.vn
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực khai trương Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: evnfc.vn

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập năm 2008 với chức năng quản trị vốn cho các dự án điện thuộc EVN và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính cho các đơn vị ngành điện và các ngành kinh tế khác.

Hiện tại, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã mở rộng quan hệ hợp tác và cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng trên phạm vi toàn quốc bên cạnh khách hàng chính là EVN và các đơn vị thành viên.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực hiện có 2 chi nhánh hoạt động tại 2 thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với các dịch vụ: quản lý vốn; tín dụng doanh nghiệp, cá nhân; tiền gửi có kỳ hạn; hợp tác đầu tư; tư vấn tài chính; kinh doanh ngoại hối... 

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 – 2016

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

19.321

19.688

1,9%

Lợi nhuận sau thuế

134,9

165,5

22,68%

Cổ tức (%)

3

-

-

Nguồn: BCTC năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu

1.316

Lợi nhuận trước thuế

200,5

Cổ tức (%)

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực