Gần 27,72 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong năm 2022

Việt Hoàng

Báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2022 của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tính tới 20/12/2022, ước tính tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), mặc dù tổng vốn FDI đầu tư vào Việt nam giảm so với năm trước, trong đó, vốn FDI đăng ký mới giảm (vốn đăng ký mới đạt gần 12,45 tỷ USD, giảm 18,4% so với cùng kỳ), tuy nhiên số dự án đầu tư mới và vốn đầu tư điều chỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, có 2.036 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 17,1% so với cùng kỳ; Có 1.107 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 12,4% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 10,12 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, đã có 3.566 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 6,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị vốn góp đạt hơn 5,15 tỷ USD, giảm 25,2% so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn FDI đạt hơn 16,8 tỷ USD, chiếm 60,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn FDI hơn 4,45 tỷ USD, chiếm 16,1% tổng vốn FDI đăng ký; Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 2,26 tỷ USD và gần 1,29 tỷ USD...

Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án FDI nhất, chiếm lần lượt 30%, 25,1% và 16,3% tổng số dự án.

Cơ cấu đầu tư nước ngoài năm 2022 theo tháng và theo thành phần vốn đầu tư. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài
Cơ cấu đầu tư nước ngoài năm 2022 theo tháng và theo thành phần vốn đầu tư. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,46 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng vốn FDI vào Việt Nam, giảm 39,7% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 4,88 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ; Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,78 tỷ USD, chiếm gần 17,3% tổng vốn đầu tư, tăng 22,7% so với cùng kỳ...

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2022. TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,94 tỷ USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tỉnh Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 3,14 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn, tăng 47,3% so với cùng kỳ. Tỉnh Quảng Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,37 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn và tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30%, 25,1% và 16,3% tổng số dự án, các nhà đầu tư nước ngoài tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới (43,9%), số lượt góp vốn, mua cổ phần (67,6%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (17,3% sau TP. Hà Nội là 18,6%).

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2022, cả nước có 36.278 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên gần 438,7 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 274 tỷ USD, bằng 62,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Tính đến 20/12, các dự án FDI đã giải ngân được khoảng gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Theo ông Rob Gordon - Giám đốc điều hành Tập đoàn SunRice (Australia), một trong những lý do khiến các nhà đầu tư gia tăng giải ngân vốn FDI thời gian qua là nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam an toàn và ổn định trong biến động chung của toàn cầu.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu đầu tư có sự dịch chuyển giữa các ngành nghề. Hiện nay, xu hướng đầu tư đang dịch chuyển sang các lĩnh vực sản xuất hàm lượng công nghệ cao, tăng trưởng xanh, năng lượng xanh nên Việt Nam cần chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ để bắt kịp với sự thay đổi đó.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocharm) Alain Cany, Việt Nam không nên nhìn vào con số thu hút đầu tư mới, mà nên nhìn vào con số giải ngân đang ở mức cao và có lẽ năm nay sẽ đạt mức kỷ lục.

"Việt Nam chắc chắn sẽ có vị thế tốt hơn trong 2 hoặc 3 năm tới, chứng tỏ vị thế của mình là một trong số các điểm đến đầu tư và kinh doanh năng động nhất", Chủ tịch Eurocharm nhấn mạnh.