Gần 40.000 người lao động chưa được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ

PV.

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2016, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã phát hiện 39.445 người lao động chưa được đóng hoặc được đóng thiếu thời gian với số tiền trên 23,6 tỷ đồng trong năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Báo cáo cho biết, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tính đến hết năm 2016 là 13.065.763 người, tăng 775.234 người so với năm 2015 (tương ứng với 6,31%). Tính đến hết ngày 31/12/2016, số thu bảo hiểm xã hội ước 174,5 nghìn tỷ đồng.

Năm 2016 là năm đầu tiên cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã thực hiện 7.578 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 13.729 đơn vị sử dụng lao động, phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành 2.452 cuộc tại 4.896 đơn vị sử dụng lao động.

Công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện 39.445 người lao động chưa được đóng hoặc được đóng thiếu thời gian với số tiền trên 23,6 tỷ đồng; 11.600 người lao động được đóng thiếu mức tiền lương theo quy định của pháp luật với số tiền trên 9 tỷ đồng; 6.800 lượt người hưởng sai quy định với số tiền gần 7,9 tỷ đồng.

Kết quả đã thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội số tiền trên 62 tỷ đồng (bao gồm cả số thu hồi được trong năm do vi phạm từ năm 2015), xử phạt vi phạm hành chính 104 đơn vị sử dụng lao động với số tiền 2,1 tỷ đồng, trong đó đã thu được 1,5 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội còn diễn ra phổ biến. Năm 2015 và 2016 khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh giữ vững vị trí số 1 về nợ bảo hiểm xã hội.

Các vi phạm điển hình của các doanh nghiệp là không đóng bảo hiểm xã hội hoặc đóng không đủ số người thuộc diện tham gia, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, ghi mức lương trong phiếu lao động thấp hơn mức lương thực trả, ký hợp đồng lao động theo thời vụ nhiều lần để trốn đóng bảo hiểm xã hội, gian lận trong việc lập hồ sơ thực hiện chế độ.