Gần 7 triệu cổ phiếu TVC sẽ chào sàn Hà Nội ngày 23/9

pv.

(Tài chính) Ngày 23/9/2014, cổ phiếu của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt, mã chứng khoán là TVC sẽ chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). TVC sẽ là cổ phiếu thứ 363 trên HNX với giá trị niêm yết đạt hơn 69 tỷ đồng, giá tham chiếu là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là một trong những chiến lược kinh doanh linh hoạt của TVC trong năm 2014. Nguồn: internet
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là một trong những chiến lược kinh doanh linh hoạt của TVC trong năm 2014. Nguồn: internet

Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC) có tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại Phát triển Thúy Dương, được thành lập từ năm 2012, với vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng. Trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, TVC là một doanh nghiệp trẻ, năng động và có nhiều tiềm năng phát triển.         

Hơn hai năm qua, TVC hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý và dịch vụ văn phòng. Năm 2013, doanh thu từ dịch vụ văn phòng mang lại 63,75% doanh thu thuần cho Công ty, hoạt động nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý chỉ chiếm 36,25% tổng doanh thu thuần. Tuy nhiên, trong năm 2014,  mảng tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường trở nên chiếm ưu thế với 93,08% tổng doanh thu thuần của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014.

Hơn nửa chặng đường của năm 2014, tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường chứng khoán, ban lãnh đạo TVC đã thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán với những chiến lược khá đa dạng và đem lại hiệu quả nhất định. Theo đó, TVC chủ trương đầu tư đầu tư ngắn hạn vào những cổ phiếu có tính thanh khoản cao, tăng trưởng giá ổn định, đồng thời sử dụng hình thức vay margin để tối đa hóa lợi nhuận. Hoạt động này được kiểm duyệt chặt chẽ thông qua Hội đồng đầu tư, là những nhân sự có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, để tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn, TVC thực hiện đầu tư ngắn hạn khác là cho vay ngắn hạn với lãi suất cho vay khoảng 15%/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng chiếm tới 85,25% tổng doanh thu của Công ty .

Trước đó, trong năm 2013, TVC có lợi nhuận sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 5,13%. 6 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 tỷ đồng. Căn cứ  kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 31/2014/TVC/NQ - HĐQT thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 với cổ tức 20%.

Tính đến thời điểm 30/6/2014, giá trị sổ sách của TVC ở mức 10.726 đồng/cổ phần. Theo kế hoạch 5 năm 2014 - 2018, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô vốn lên 138 tỷ đồng, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, chất lượng dịch vụ và hướng ra thị trường quốc tế cũng như tăng cường đa dạng hóa các hoạt động đầu tư, kinh doanh.