Generali thành lập Quỹ Quốc tế đặc biệt 100 triệu Euro để ứng phó với dịch Covid-19

PV.

Tập đoàn Generali vừa phê chuẩn việc thành lập Quỹ Quốc tế đặc biệt lên đến 100 triệu Euro nhằm ứng phó với dịch Covid-19 toàn cầu.

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Generali đạt mức kỷ lục 5,2 tỷ Euro, tăng 6,9% so với năm 2018.
Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Generali đạt mức kỷ lục 5,2 tỷ Euro, tăng 6,9% so với năm 2018.

Theo đó, Quỹ này sẽ được dùng để ứng phó với dịch Covid-19 tại Italia và các quốc gia mà Generali đang hoạt động. Đặc biệt, trong trung hạn, Quỹ này sẽ hỗ trợ việc phục hồi kinh tế của các quốc gia bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra.

Ông Gabriele Galateri di Genola - Chủ tịch Tập đoàn Generali chia sẻ: Với Quỹ Quốc tế đặc biệt, Tập đoàn Generali cam kết hỗ trợ nguồn lực để ứng phó với tình trạng khẩn cấp do Covid-19 gây ra; đồng thời, mong muốn tiên phong trong cộng đồng quốc tế trong công tác ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế này.

Theo kế hoạch, Quỹ này sẽ dành khoảng 30 triệu Euro để hỗ trợ giải quyết các tình huống khẩn cấp đặc biệt tại Italia. Việc quyết định các ưu tiên sử dụng nguồn Quỹ sẽ được thực hiện cùng với Hệ thống Y tế quốc gia Italia và Hệ thống Bảo vệ Dân sự Italia, phối hợp với Ủy viên đặc biệt được Chính phủ chỉ định cho tình trạng khẩn cấp do Covid-19.

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Generali đạt mức kỷ lục 5,2 tỷ Euro, tăng 6,9% so với năm 2018; lợi nhuận thuần đạt 2,7 tỷ Euro, tăng 15,7% so với năm 2018.

Số tiền còn lại sẽ dành cho các khách hàng của Generali bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn do khủng hoảng, ví dụ như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng hay nhân viên của các doanh nghiệp đó. 

Tại Việt Nam,  Generali cam kết chi trả đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm bao gồm hỗ trợ viện phí, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (nếu có biến chứng liên quan) và tử vong (nếu có) do Covid-19 gây ra.

Generali Việt Nam còn áp dụng chính sách hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng không may bị Covid-19 một khoản chi trả bổ sung ngoài quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng lên đến 30 triệu đồng/người, nhằm giúp khách hàng an tâm điều trị và chia sẻ nỗi lo tài chính với gia đình.

Ở một diễn biến khác, Tập đoàn Generali cũng vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019. Theo đó, năm qua, hoạt động kinh doanh của Generali đạt mức kỷ lục 5,2 tỷ Euro, tăng 6,9% so với năm 2018; lợi nhuận thuần đạt 2,7 tỷ Euro, tăng 15,7% so với năm 2018.

Theo Generali, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ năm 2019, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 13,6 tỷ Euro, tăng 19,6% so với năm 2018. Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí thuần năm 2019 đạt 21,5 tỷ Euro, tăng 3,9% so với năm 2018.