Giá bán buôn điện của EVN năm 2018 có gì mới?

PV.

Ngày 28/6/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2265/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018.

Giá bán buôn điện năm 2018 điều chỉnh tăng, giảm không đáng kể so với năm 2017. Nguồn: Internet
Giá bán buôn điện năm 2018 điều chỉnh tăng, giảm không đáng kể so với năm 2017. Nguồn: Internet

Theo đó, khung giá bán buôn điện của EVN (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho các Tổng công ty Điện lực được quy định chi tiết như sau: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc áp dụng mức giá bán tối thiểu là 1.185 đồng/kWh, tối đa là 1.255 đồng/kWh (giá bán điện năm 2017 áp dụng tối thiểu là 1.117 đồng/kWh, tối đa là 1.173 đồng/kWh);

Đối với Tổng công ty Điện lực Miền Nam áp dụng mức giá bán tối thiểu 1.389 đồng/kWh, tối đa là 1.433 đồng/kWh (giá bán điện năm 2017 áp dụng tối thiểu là 1.316 đồng/kWh, tối đa là 1.348 đồng/kWh); Tổng công ty Điện lực Miền Trung áp dụng mức giá bán tối thiểu là 1.183 đồng/kWh, tối đa là 1.282 đồng/kWh (giá bán điện năm 2017 tối thiểu là 1.139 đồng/kWh, tối đa là  1.209 đồng/kWh);

Tổng công ty Điện lực Hà Nội áp dụng mức giá bán tối thiểu là 1.437 đồng/kWh, tối đa là 1.516 đồng/kWh (giá bán điện năm 2017 áp dụng tối thiểu là 1.358 đồng/kWh, tối đa là  1.414 đồng/kWh);

Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh áp dụng mức giá bán tối thiểu là 1.593 đồng/kWh, tối đa là 1.658 đồng/kWh (giá bán điện năm 2017 áp dụng tối thiểu là 1.506 đồng/kWh, tối đa là  1.551 đồng/kWh).

Quyết định số 2265/QĐ-BCT nêu rõ, việc triển khai giá bán buôn điện bình quân trên thực tế của EVN cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá bán buôn điện nêu trên.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, chi phí mua điện từ thị trường điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện được tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.