Giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất là 3.015 đồng/kWh

Hà Anh

Từ ngày 4/5/2023, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng); mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất là 3.015 đồng/kWh cho kWh từ 401 trở lên.

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất cấp điện áp từ 110 kV trở lên dao động từ 999 đồng/kWh đến 2.844 đồng/kWh phụ thuộc vào giờ thấp điểm đến giờ cao điểm.
Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất cấp điện áp từ 110 kV trở lên dao động từ 999 đồng/kWh đến 2.844 đồng/kWh phụ thuộc vào giờ thấp điểm đến giờ cao điểm.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng); mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất là 3.015 đồng/kWh cho kWh từ 401 trở lên.

Theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 6 bậc thang theo quy định hiện hành. Cụ thể: Bậc 1: Từ 0 - 50 kWh, giá bán 1.728 đồng; bậc 2: Từ 51 - 100 kWh, giá bán 1.786 đồng/kWh; bậc 3: Từ 101 - 200 kWh, giá bán 2.074 đồng/kWh; bậc 4: Từ 201 - 300 kWh, giá bán 2.612 đồng/kWh; bậc 5: Từ 301 - 400 kWh, giá bán 2.919 đồng; bậc 6: Từ 401 kWh trở lên giá bán 3.015 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất cấp điện áp từ 110 kV trở lên dao động từ 999 đồng/kWh đến 2.844 đồng/kWh phụ thuộc vào giờ thấp điểm đến giờ cao điểm; cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV dao động từ 1.037 đồng đến 2.595 đồng/kWh; cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22 kV từ 1.075 đến 3.055 đồng/kWh; cấp điện áp dưới 6kV từ 1.133 đồng đến 3.171 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh cũng được chia thành 3 cấp điện áp: Từ 22kV trở lên; từ 6kV đến dưới 22 kV và dưới 6 kV với các mức giá trong giờ bình thường, giờ thấp điểm và giờ cao điểm.

Giá bán lẻ điện cho các bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông với cấp điện áp từ 6kV trở lên là 1.690 đồng/kWh; cấp điện áp dưới 6kV là 1.805 đồng/kWh.

Giá điện chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp được bán tương ứng với giá 1.690 đồng/kWh và 1.805 đồng/kWh với hai cấp điện áp nêu trên.

Bộ Công Thương cũng quy định giá bán buôn điện sinh hoạt vùng nông thôn, cho khu tập thể, cụm dân cư; tổ hợp thương mại - dịch vụ, khu công nghiệp, chợ… hay các mục đích khác với những mức giá cụ thể cho từng cấp điện áp và những khung giờ thấp điểm, giờ bình thường và giờ cao điểm.

Cũng trong ngày 4/5/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng thêm hơn 55,9 đồng/kwh (tương đương mức tăng 3%) so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.