Gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng

PV.

Sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến nay đã phát triển đa dạng phong phú, nhiều sản phẩm đã bắt kịp trình độ hiện đại của thế giới, tuy nhiên, cũng còn những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng cần thiết nghiên cứu để cải thiện trong thời gian tới.

Theo thống kê của NHNN, Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng được cải thiện theo hướng hiện đại, tiện ích, giảm thủ tục và chi phí giao dịch. Mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng gia tăng mạnh, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung ứng đã bắt kịp trình độ hiện đại của thế giới.

Tính đến nay đã có 9.787 chi nhánh, phòng giao dịch, gần 17 nghìn máy ATM, hơn 222 nghìn POS, hơn 60 tổ chức tín dụng (TCTD) áp dụng internet banking, 35 TCTD sử dụng mobile banking....

Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng cần cải thiện, đó là: tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng còn khiêm tốn; gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn dồn lên vai hệ thống ngân hàng cần phải được san sẻ từ thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm; mức độ tiếp cận dịch vụ của dân cư và doanh nghiệp chưa đồng đều theo khu vực địa lý cũng như quy mô kinh doanh.

Chính vì vậy, ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1726/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế (Đề án 1726). Đây là một trong những đề án rất quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và nhất là đối với ngành ngân hàng, đối với khu vực doanh nghiệp và người dân.

Đề án đề cập đến ba vấn đề xuyên suốt từ mục tiêu đến các giải pháp cần phải đạt được là: Gia tăng kênh cung ứng dịch vụ ngân hàng; gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận đối với người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đối với người nghèo; gia tăng về mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng đối với người dân và doanh nghiệp.

Triển khai Quyết định 1726/QĐ-TTg, ngành Ngân hàng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn ngành về việc thực hiện “Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cũng đã yêu cầu các đơn vị tại Hội sở chính của NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, các TCTD tập trung xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, có lộ trình thực hiện cụ thể theo nhiệm vụ được phân công và định kỳ có báo cáo phản ánh về NHNN qua Viện chiến lược ngân hàng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, cục thuộc hội sở chính của NHNN đã tập trung thảo luận về việc hoàn thiện thể chế chính sách để tạo lập môi trường pháp lý tốt nhất cho phát triển sản phẩm dịch vụ, kênh cung ứng và những cải tiến thủ tục hành chính giúp TCTD thiết kế nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hơn, tiện lợi cho người dân và DN tiếp cận.

Đại diện lãnh đạo các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, các TCTD cũng đã góp ý kiến làm rõ phương án, đề án, biện pháp cụ thể triển khai ở địa bàn, đơn vị mình làm sao đạt được các tiêu chí của Đề án  về các chỉ số cũng như nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng.