Giá trị giao dịch chứng khoán bình quân phiên tháng 3 giảm 7,8%

Minh Lâm

Giá trị giao dịch chứng khoán bình quân phiên trong tháng 3/2023 đạt 16.045 tỷ đồng, giảm 7,8% so với tháng trước và giảm 43,17% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá trị giao dịch chứng khoán bình quân phiên trong tháng 3/2023 đạt hơn 16.000 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá trị giao dịch chứng khoán bình quân phiên trong tháng 3/2023 đạt hơn 16.000 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 3/2023, giá trị giao dịch bình quân phiên trên sàn HOSE đạt 9.256 tỷ đồng và đạt 924 tỷ đồng ở sàn HNX, trong đó có 331 tỷ đồng là giá trị giao dịch bình quân trên sàn UPCOM. Đối với trái phiếu, giá trị giao dịch của kênh này trong tháng 3 đạt 5.534 tỷ đồng.

Toàn thị trường có 2.136 doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, giảm 1,2% so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp niêm yết tại HOSE là 402 doanh nghiệp, niêm yết tại HNX là 342 doanh nghiệp và niêm yết, đăng ký giao dịch tại UPCOM là 857 doanh nghiệp.

Số lượng các quỹ đầu tư hoạt động tại thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến cuối tháng 3/2023 là 99 quỹ, bao gồm: 52 quỹ mở, 2 quỹ đóng, 32 quỹ thành viên, 12 quỹ ETF và một quỹ bất động sản, trong đó, tăng thêm một quỹ ETF so với hồi tháng 2/2023. Tổng giá trị tài sản thuần của các quỹ này hiện lên tới 71.805 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước, nhưng giảm 5% so với tháng 1/2023.

Về khối lượng chứng khoán đăng ký, tính đến ngày 31/3/2023, toàn thị trường có 228,7 tỷ chứng khoán, gồm: 209,6 tỷ cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, 18,4 tỷ trái phiếu cùng 0,67 tỷ chứng quyền, tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 0,51% so với thời điểm cuối năm 2022.

Khối lượng chứng khoán lưu ký tại thời điểm cuối tháng 3 là 143,55 tỷ chứng khoán, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 1,21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt 61.753 tỷ đồng. Khối ngoại đã thực hiện mua ròng trong tháng giá trị hơn 4.416 tỷ đồng, trong đó, giá trị mua ròng cổ phiếu niêm yết là 3.084 tỷ đồng, mua ròng trái phiếu 1.379 tỷ đồng và bán ròng 47 tỷ đồng đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch.