Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị thành viên năm 2023

PV. (t/h)

Ngày 24/4/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức Hội nghị thành viên năm 2023. Đây là lần đầu tiên VNX tổ chức Hội nghị sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX, ông Phạm Văn Hoàng – Tổng Giám đốc VNX, đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), các thành viên thị trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, trong thời gian qua, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường do đại dịch COVID-19, xung đột vũ trang Nga-Ukraine leo thang, lạm phát tăng cao..., từ đó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và kết quả hoạt động của các thành viên thị trường nói riêng. Tuy nhiên, các thành viên thị trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt việc hỗ trợ nhà đầu tư, ứng dụng công nghệ...

“Hội nghị thành viên năm 2023 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng bởi đây là lần đầu tiên VNX tổ chức sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19 bùng phát và trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hiện cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, là dịp để các bên có thể cùng ngồi lại để trao đổi giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững, minh bạch”, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBCKNN, để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững, công khai, minh bạch, ngoài nỗ lực của cơ quan quản lý thì còn rất cần đến sự đồng hành, đóng góp của các thành viên thị trường. 

Lãnh đạo UBCKNN mong muốn, các công ty chứng khoán (CTCK), ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của thị trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Thành Long khẳng định, VNX luôn xác định mục tiêu trọng tâm là đảm bảo thị trường vận hành an toàn, thông suốt; tăng cường công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm để bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Thành Long phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Thành Long phát biểu tại Hội nghị.

“Hội nghị có thể tạo ra diễn đàn mở giữa cơ quan quản lý và các thành viên thị trường. Qua đó, cơ quan quản lý thị trường chia sẻ định hướng về cơ chế chính sách, để thị trường vượt qua khó khăn trong ngắn hạn và phát triển bền vững trong dài hạn' - Chủ tịch VNX mong muốn.

"Về phía các thành viên thị trường, sẽ tích cực đóng góp ý kiến thẳng thắn để có thể cùng xây dựng được một chương trình hành động chung, góp phần vận hành thị trường hiệu quả, khơi thông dòng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế trong giai đoạn tới đây”, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Thành Long cho biết.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Thương – Phó Tổng Giám đốc VNX cho biết, tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng số thành viên của VNX trên thị trường chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có 76 CTCK thành viên giao dịch; trên thị trường công cụ nợ có 60 thành viên; trên thị trường chứng khoán phái sinh có 23 CTCK là thành viên giao dịch.

Năm 2022, tổng giá trị giao dịch môi giới chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của các CTCK thành viên đạt 9.799 nghìn tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước. Tuy hoạt động môi giới có sự cạnh tranh rất lớn, song một số CTCK vẫn duy trì được thị phần môi giới ở mức cao như: CTCK VPS 18%, CTCK SSI 9,37%, CTCK VNDirect 8,18%, CTCK HSC 5,26%, CTCK Kỹ thương 5,21%, CTCK Mirae Asset (Việt Nam) 5,08%, CTCK MB 4,62%...

Đại diện cơ quan tham gia thảo luận và trả lời các câu hỏi của thành viên thị trường.
Đại diện cơ quan tham gia thảo luận và trả lời các câu hỏi của thành viên thị trường.

Năm 2022 cũng chứng kiến sự sụt giảm về giá trị giao dịch môi giới ở 59/75 CTCK thành viên với tổng giá trị giảm là 3.039 nghìn tỷ đồng và chỉ có 14/75 CTCK có tăng trưởng giá trị giao dịch môi giới với tổng giá trị tăng là 106 nghìn tỷ đồng...

Tổng doanh thu của các CTCK thành viên đạt 70.640 tỷ đồng, giảm 9,24% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 15.709 tỷ đồng, giảm gần 25 % so với năm trước; doanh thu lãi từ hoạt động tự doanh và cho vay đạt 47.251 tỷ đồng, giảm 2,7% so với năm trước; doanh thu từ hoạt động tư vấn đạt 1.664 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước; doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành đạt 2.187 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước; doanh thu khác 2.842 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước, doanh thu tài chính đạt 988 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của các CTCK thành viên năm 2022 đạt 12.508 tỷ đồng, giảm 51% so với năm trước...

Về hoạt động của VNX, trên cơ sở các quy định pháp luật mới và thực tiễn thị trường, trong năm 2022, VNX đã xây dựng và trình UBCKNN chấp thuận để ban hành 07 quy chế, quy định nghiệp vụ liên quan đến thành viên và tổ chức giao dịch của thành viên.

Về cơ bản, việc ban hành các quy chế đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và tổ chức vận hành thị trường, duy trì hoạt động ổn định của thị trường trong tình hình mới, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động của các Sở GDCK.

Về công tác quản lý, giám sát thành viên thị trường, trong năm 2022 và tháng 1/2023, VNX đã chấp thuận cho 100 định chế tài chính (74 CTCK và 26 NHTM) là thành viên của VNX tư cách thành viên, hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và chấp thuận thành viên từ HOSE, HNX.

Trong năm 2022 và quý I/2023, VNX tiếp nhận và xử lý 06 bộ hồ sơ đăng ký thành viên, trong đó đã hoàn tất thủ tục, chấp thuận cho 04 CTCK làm thành viên của VNX...

VNX tổ chức Lễ Vinh danh các thành viên thị trường.
VNX tổ chức Lễ Vinh danh các thành viên thị trường.

Về công tác quản lý, giám sát hoạt động của thành viên, VNX thường xuyên giám sát việc duy trì điều kiện đăng ký thành viên thông qua nguồn báo cáo, công bố thông tin của thành viên và thông qua công tác kiểm tra định kỳ thành viên. Kết quả, về cơ bản 76/76 CTCK và 25/26 ngân hàng thương mại duy trì điều kiện đăng ký thành viên theo đúng quy định. Các thành viên thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin một đầu mối cho VNX thay vì hai đơn vị HOSE, HNX như trước đây...

Đại diện VNX cho biết, năm 2023, VNX sẽ tập trung rà soát, đánh giá các quy chế, quy trình về thành viên để tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động của thành viên và thị trường; hoàn thiện quy chế thành viên tạo lập thị trường.

Bên cạnh đó, VNX triển khai xây dựng quy chế giao dịch, quy chế thành viên trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ để hoàn thiện đồng bộ các quy định để đưa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào giao dịch trên hệ thống theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 và dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký, lưu ký và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước...

VNX cũng tăng cường, quản lý giám sát thành viên, thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ thành viên, kịp thời phát hiện các vi phạm để xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Tiếp tục phối hợp với UBCKNN đẩy mạnh giám sát giao dịch tuyến một của CTCK thành viên nhằm triển khai quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư số 95/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế giám sát ba cấp trên thị trường chứng khoán...

Liên quan đến nội dung này, VNX đề nghị các thành viên thị trường tăng cường tính tuân thủ, nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quy chế, quy trình của VNX và công ty con; Tham gia tích cực, chủ động đóng góp ý kiến để cùng với cơ quan quản lý Nhà nước, các Sở GDCK xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm thử do VNX và công ty con tổ chức, đặc biệt việc kiểm thử hệ thống KRX, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Chuẩn bị nhân sự, hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng tham gia giao dịch trên hệ thống giao dịch KRX, hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ theo đúng tiến độ quy định. Phối hợp với UBCKNN và VNX hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát tuyến một tại các CTCK thành viên và triển khai thực hiện công tác giám sát tuyến một hiệu quả; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, chất lượng nhân viên môi giới, tư vấn cho khách hàng; tham gia tích cực công tác đào tạo, phổ cập kiến thức cho nhà đầu tư...

Tại Hội nghị, đại diện của HNX, Vietcombank và các CTCK đã chia sẻ về tình hình hoạt động và đưa ra một số khuyến nghị nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các thành viên thị trường trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, đã diễn ra Tọa đàm trao đổi về cơ chế, chính sách quản lý thị trường. Đại diện UBCKNN, HOSE, HNX, VNX... đã tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi của các thành viên thị trường.

Đồng thời, VNX cũng đã tổ chức Lễ Vinh danh đối với Top 10 thành viên giao dịch có thị phần môi giới lớn nhất năm 2022; Top 10 thành viên giao dịch đặc biệt có thị phần giao dịch lớn nhất năm 2022 (ngân hàng thương mại)...