Giá trị xử lý nợ xấu năm 2018 tăng khoảng 30%

PV.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, giá trị xử lý nợ xấu năm 2018 của các tổ chức tín dụng tăng khoảng 30% so với năm ngoái.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2018, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, giá trị xử lý nợ xấu năm 2018 của các tổ chức tín dụng tăng khoảng 30% so với năm 2017 (không bao gồm nợ bán cho VAMC).

Trong đó, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 59,8%; Thu nợ từ khách hàng chiếm 33,2%; Bán phát mại tài sản chiếm 3%, còn lại bằng các hình thức khác.

Một số ngân hàng thương mại đã tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC hoặc chủ động mua lại các khoản nợ đã bán cho VAMC để tự xử lý.

Như vậy, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 42, hệ thống tổ chức tín dụng xử lý được khoảng 30% nợ xấu xác định tại thời điểm 15/8/2017.

Trong năm qua, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) bình quân của hệ thống tổ chức tín dụng cũng  được cải thiện đáng kể.

Thống kê sơ bộ cho thấy, CAR toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 11,1%, do vốn tự có tăng 12,2%, trong khi tổng tài sản có rủi ro tăng thấp hơn (khoảng 10,8%). Tỷ lệ vốn cấp 1/tổng tài sản có hệ số rủi ro là 8,8% (năm 2017 là 7,8%).