Giá xăng RON95-III vượt 23.550 đồng/lít

Trần Huyền

Giá xăng RON95-III được điều chỉnh không cao hơn 23.552 đồng/lít, tăng 542 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: internet
Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: internet

Tại kỳ điều hành chiều nay 4/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán xăng E5RON92 được điều chỉnh không cao hơn 22.461 đồng/lít, tăng 447 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 1.091 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 23.552 đồng/lít, tăng 542 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 21.176 đồng/lít, tăng 487 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; Dầu hỏa không cao hơn 21.216 đồng/lít, tăng 602 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 17.534 đồng/kg, tăng 88 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Đây là lần thứ 4 giá xăng tăng liên tiếp. Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 27/6, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 510 đồng/lít lên mức 22.010 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 550 đồng/lít đối với lên 23.010 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 320 đồng/lít lên 20.680 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 260 đồng/lít lên 20.610 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 220 đồng/kg lên 17.440 đồng/kg.