Giải đáp quy định về ủy quyền kế toán trưởng

Theo chinhphu.vn

Bà Trần Minh Trang là kế toán trưởng trường học theo quyết định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nay nghỉ chế độ thai sản. Bà Trang hỏi, người làm việc thay bà có cần phải có quyết định phân công không? Chữ ký đăng ký tại Kho bạc Nhà nước là của người được ủy quyền chữ ký thứ hai hay chữ ký kế toán trưởng?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Tiết b (về chữ ký đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước và các tổ chức ngân sách), Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính quy định:

"Chữ ký thứ hai là chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị và người được uỷ quyền ký thay kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa 4 người ký chữ ký thứ nhất (chủ tài khoản và 3 người được uỷ quyền); 3 người ký chữ ký thứ hai (kế toán trưởng và 2 người được uỷ quyền).

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước không lưu quyết định bổ nhiệm hoặc phân công của người được ủy quyền ký thay kế toán trưởng, phụ trách kế toán".

Như vậy, theo quy định trên, chữ ký thứ hai gồm cả chữ ký của kế toán trưởng và người được ủy quyền kế toán trưởng.

Trong hồ sơ mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước không yêu cầu phải có quyết định bổ nhiệm hoặc phân công của người được ủy quyền, nên đây là thủ tục thực hiện theo quy định riêng của đơn vị.