Giải đáp về thủ tục giám định đối với doanh nghiệp dệt may

TCTC (Tổng hợp)

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp dệt may về việc có Chi cục Hải quan địa phương yêu cầu doanh nghiệp giám định hàng hóa tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật trước khi giải phóng hàng đối với mặt hàng là lông thú (đã qua xử lý) nhập khẩu từ các nước có tham gia Công ước CITES.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về việc này, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn như sau:

Về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đối với hàng hóa thuộc các Phụ lục II, III ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc Công ước CITES thì phải có giấy phép CITES xuất khẩu, nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp khi xuất khẩu, nhập khẩu.

Về giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trường hợp giám định để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế thực hiện theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp giám định để xác định lượng hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên.