Giải đáp về ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Theo mof.gov.vn

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 57282/CT-HTTT nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong thực thi những ưu đãi về thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giải đáp những vướng mắc của Công ty TNHH xây dựng Kanto Việt Nam, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau: Trường hợp doanh nghiệp là nhà thầu phụ ký hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, TP. Hội An” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thì Công ty thực hiện lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tạiĐiều 3 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Căn cứ theo quy định, tại Điều 6 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013: “Nhà thầu phụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án ODA viện trợ không hoàn lại phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của luật pháp thuế, phí, lệ phí”, thì Công ty không thuộc trường hợp được hoàn thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

Về tỷ giá ngoại tệ ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, trường hợp Công ty được phép sử dụng ngoại tệ theoquy định của pháp luật có phát sinh doanh thu bán hàng hóa với đơn vị tiền là ngoại tệ thì Công ty xuất hóa đơn bán hàng ghi đơn vị tiền là ngoại tệ kèm theo tỷ giá mua vào ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm nhận tiền thanh toán tùy từng thời kỳ theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 53/2016ATT-BTC.