Giải ngân 142.717 tỷ đồng vốn đầu tư trong 9 tháng

PV.

Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong 9 tháng đã tăng 13% so với 8 tháng trước đó.

Giải ngân 142.717 tỷ đồng vốn đầu tư trong 9 tháng.
Giải ngân 142.717 tỷ đồng vốn đầu tư trong 9 tháng.

Theo đó, đến hết ngày 30/9/2016, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã giải ngân được gần 142.717 tỷ đồng, đạt 56% dự toán.

Như vậy, sau khi có Nghị quyết số 60 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, công tác giải ngân đã được thực hiện quyết liệt và tích cực hơn. 

Các bộ, ngành, địa phương cũng đã khẩn trương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn. Nhờ đó, trong 9 tháng, các bộ, ngành đã giải ngân được gần 41.612 tỷ đồng, đạt trên 60% dự toán Quốc hội thông qua và đạt trên 61% dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao.

Các địa phương giải ngân được trên 101.105 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua và đạt gần 55% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện nay, công tác giải ngân nguồn vốn trái phiếu chính phủ còn thấp. Đến hết ngày 30/9/2016, nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã giải ngân được trên 17.302 tỷ đồng, đạt 38,8% dự toán.

Trong đó, khối trung ương thanh toán được gần 6.192 tỷ đồng, đạt 28,1% kế hoạch; khối địa phương thanh toán được trên 11.110 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch.

Nguyên nhân của tình trạng trên được Bộ Tài chính nhận định là do một số dự án có kế hoạch năm 2016 được giao rất lớn nhưng hiện đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án nên chưa thực hiện giải ngân được...