Giải ngân vốn của Chương trình phục hồi kinh tế được thực hiện tích cực

Huy An

Công tác giải ngân vốn của Chương trình phục hồi kinh tế được thực hiện tích cực, nhưng phải bảo đảm yếu tố vừa nhanh, vừa đúng quy định pháp luật, không tiêu nhầm, không tiêu sai và đạt hiệu quả đề ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra tối 4/4/2022, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã cung cấp một số thông tin về tiến độ triển khai Chương trình phục hồi kinh tế.

03 nhóm nhiệm vụ đang được triển khai theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, tiến độ triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ cơ bản bám sát các mục tiêu về thời gian đã đề ra đối với các bộ ngành, cơ quan có liên quan. Trong đó, có 3 nhóm nhiệm vụ đang được triển khai theo Chương trình phục hồi kinh tế.

Nhóm nhiệm vụ thứ nhất, các cơ chế, chính sách đã được ban hành và đang triển khai thực hiện. Đặc biệt có những chính sách đã được thực hiện ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP như các chính sách của Bộ Tài chính liên quan đến miễn giảm thuế. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, hiện nay mới có chính sách miễn giảm thuế được thực hiện và giải ngân. Báo cáo sơ bộ cho thấy, hiện nay, số tiền thực hiện miễn giảm thuế đạt khoảng 9.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, một số chính sách vừa được ban hành trong tuần trước như: Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến cơ chế đặc thù về khai thác mỏ làm vật liệu thông thường phục vụ cho các dự án hạ tầng quan trọng, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc - Nam…

Nhóm nhiệm vụ thứ hai, các bộ, ngành cũng đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 11/NQ-CP là trình các văn bản, dự thảo các quy định để Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét quyết định.

Cụ thể như: Dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất cho vay thông qua các ngân hàng thương mại; Dự thảo Nghị định hướng dẫn liên quan đến cơ chế đặc thù về chỉ định thầu; Dự thảo Quyết định phê duyệt về hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu của Ngân hành Chính sách xã hội.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba, các văn bản, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền đang trong quá trình hoàn thiện, lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan, như: Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ Phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp; Dự thảo Thông tư về trang bị máy tính bảng cho Chương trình "Sóng và máy tính cho em"; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thủ tục, trình tự lãi suất cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập…

“Các nhóm nhiệm vụ này đều được các bộ, ngành thực hiện hết sức tích cực, bám sát tiến độ yêu cầu của Nghị quyết số 11/NQ-CP”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho hay.

Khi nào dự án đầy đủ thủ tục mới thực hiện giải ngân vốn

Chia sẻ thông tin về đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đầu tư công là lĩnh vực sử dụng nhiều tiền ngân sách nhất trong nhóm các giải pháp của Chương trình phục hồi kinh tế. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành tổng hợp danh mục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thông báo với các bộ, ngành, địa phương để triển khai làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư với các dự án, đặc biệt là các dự án lớn.

Hiện nay, có 5 dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông (gồm 2 đường vành đai của 2 thành phố và 3 dự án cao tốc của Bộ Giao thông Vận tải), đã hoàn thành xong công tác thẩm định, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, quyết định. “Chỉ khi nào dự án đầy đủ thủ tục thì mới được thực hiện giải ngân”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Trong phiên họp Chính phủ ngày 4/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ phương án phân bổ, bổ sung dự toán năm 2022 đợt 1 cho các dự án đã đầy đủ thủ tục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để sắp tới đây sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng thẩm quyền phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương phân bổ chi tiết cho các dự án để có thể tiến hành giải ngân.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chi tiêu ngân sách nhà nước phải bảo đảm 2 yếu tố quan trọng là đúng quy định, trình tự pháp luật để không tiêu nhầm, không tiêu sai. Do vậy, công tác giải ngân vốn của Chương trình phục hồi kinh tế được thực hiện rất tích cực, nhưng phải bảo đảm yếu tố vừa nhanh, vừa đúng quy định pháp luật, vừa hiệu quả.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đến hết ngày 31/3/2022 là 61.536,08 tỷ đồng, đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 13,17%).