Tỉnh Bình Thuận:

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Q. TÍn/Báo Bình Thuận

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư triển khai một số nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Một công trình được thực hiện bằng vốn đầu tư công. Ảnh: Q.Tín
Một công trình được thực hiện bằng vốn đầu tư công. Ảnh: Q.Tín

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu cần xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19. Song song đó là đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công từ những tháng đầu năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về giao kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm năm 2022…

Ngoài ra, còn khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm khởi công mới năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan. Đối với những công trình khởi công mới (đã được bố trí vốn), yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác đấu thầu xây lắp, thời gian thực hiện chậm nhất trong quý II/2022 để sớm triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Trường hợp dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng thì các chủ đầu tư phải tích cực, chủ động phối hợp sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác kiểm kê, xác định tính pháp lý, áp giá đền bù cho tổ chức, cá nhân để sớm bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công công trình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Với các dự án ODA, yêu cầu chủ đầu tư chủ động làm việc cơ quan Trung ương và nhà tài trợ kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân hết kế hoạch vốn được phân khai.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị các bên liên quan thường xuyên rà soát những công trình đã có khối lượng thực hiện, khẩn trương nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán vốn, không để dồn vào cuối năm mới thanh toán.

Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. Bên cạnh đó thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2022 nhằm đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, kết quả giải ngân dự án đầu tư công sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì không xét thi đua khen thưởng, không xét hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan…