Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài năm 2013 đạt 11,5 tỷ USD

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2013, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,5 tỷ USD, tăng 9,9% với cùng kỳ năm 2012.

Đầu tư nước ngoài năm 2013 tiếp tục khởi sắc. Nguồn: internet
Đầu tư nước ngoài năm 2013 tiếp tục khởi sắc. Nguồn: internet
Đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng

Báo cáo của các địa phương trong cả nước tính đến ngày 31/12/2013 cho thấy, cả nước có 1.530 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 14,48 tỷ USD, tăng 66,8% so với cùng kỳ năm 2012 và 590 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,86 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính chung trong năm 2013 tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 22,35 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 1.530 dự án cấp mới năm 2013, có 5 dự án cấp mới trên 1 tỷ USD, chiếm tới 53,5% vốn đầu tư cấp mới của năm. Một số dự án lớn được cấp phép là: Dự án Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) của nhà đầu tư Nhật Bản điều chỉnh tăng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD; Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 của nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đầu tư 2,018 tỷ USD; Dự án Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên của nhà đầu tư Singapore với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD.

Năm 2013 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 719 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 17,14 tỷ USD, chiếm 76,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,037 tỷ USD, chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Nhật Bản duy trì vị trí nhà đầu tư lớn nhất

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, có 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với số tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,875 tỷ USD, chiếm 26,3% tổng vốn đầu tư đăng ký tại Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ hai; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3.

Thái Nguyên là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,4 tỷ USD, chiếm 15,2% vốn đăng ký. Với sự điều chỉnh tăng 2,8 tỷ USD vốn đầu tư của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa đứng thứ hai với 2,924 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 2,614 tỷ USD.

Xét trong 6 vùng kinh tế của cả nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài dẫn đầu là vùng Đồng bằng sông Hồng với tổng vốn cấp mới và tăng vốn là 6,73 tỷ USD chiếm 30,1% tổng vốn đầu tư. Tây Nguyên là vùng có ít dự án đầu tư nhất cả nước, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm chỉ đạt 6,25 triệu USD.

Xuất khẩu chiếm 61,2% tổng kim ngạch

Về vốn thức hiện, trong năm 2013, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,5 tỷ USD, tăng 9,9% với cùng kỳ năm 2012.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong năm 2013 đạt 88,19 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 66,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 80,913 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ 2012 và chiếm 61,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài năm 2013 đạt 74,42 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.