Giải pháp tài chính cho rủi ro thiên tai tại Việt Nam

PV.

Sáng 15/11, Bộ Tài chính phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo “Giải pháp tài chính cho rủi ro thiên tai tại Việt Nam”. Theo ước tính mới nhất của WB, mưa bão, lũ lụt và động đất sẽ gây thiệt hại của cải vật chất cho Việt Nam 30.000 tỷ đồng mỗi năm.

Hội thảo “Giải pháp tài chính cho rủi ro thiên tai tại Việt Nam”
Hội thảo “Giải pháp tài chính cho rủi ro thiên tai tại Việt Nam”

WB đánh giá, Việt Nam là quốc gia phải gánh chịu nhiều nguy cơ thiên tai như bão, lốc xoáy, lũ lụt và hạn hán. Ước tính khoảng 60% tổng diện tích đất đai và 71% dân số phải chịu nguy cơ bão và lũ lụt. Hàng năm, tổn thất kinh tế trực tiếp bình quân do bão và lũ lụt ước bằng khoảng 0,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đứng thứ 3 (sau Myanmar và Philippines) trong các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong vòng 50 năm tới, Việt Nam có thể phải chịu thiệt hại vượt quá 141.200 tỷ đồng (6,7 tỷ USD) do lũ lụt, bão hoặc động đất. Con số này vẫn sẽ còn tiếp tục tăng nếu không có sự rà soát cần thiết về cơ chế hỗ trợ tài chính đối với thiên tai từ cấp Trung ương tới từng địa phương.

Chính phủ Việt Nam hiện có nhiều công cụ tài chính khác nhau để đảm bảo tài chính nhằm ứng phó và khôi phục thiên tai, như dự phòng ngân sách ở trung ương và các địa phương, bố trí lại ngân sách, dự trữ nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, quỹ phòng chống thiên tai, các công cụ chuyển giao rủi ro như bảo hiểm, viện trợ của các nhà tài trợ.

Tuy nhiên, các cấp ngành hiện còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước để đảm bảo kinh phí xử lý sau thiên tai. Bên cạnh đó, Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập ở cấp tỉnh nhằm bổ sung cho các nguồn lực ngân sách nhưng các quỹ này còn gặp nhiều hạn chế nên chưa vận hành đầy đủ ở các địa phương.

Ngân hàng Thế giới đưa ra khuyến nghị, cần sớm có sự rà soát tổng thể về cơ cấu tổ chức các quỹ hỗ trợ thiên tai. Đồng thời, cân nhắc áp dụng các chương trình bảo hiểm tài chính, để giảm thiểu tác động của thiên tai đối với nền kinh tế, và đối với từng người dân.