Bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016

PV.

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung 2014 - 2016 phải phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chỉ bổ sung vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Đồng thời, bổ sung số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cho các dự án đủ điều kiện theo quy định thuộc danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, số vốn còn lại sẽ bố trí theo thứ tự ưu tiên như sau: thu hồi các khoản ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa có nguồn thu hồi; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; thanh toán khối lượng hoàn thành; bổ sung cho các dự án hoặc hạng mục dự án quan trọng, cấp bách đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xem xét kỹ tính hợp lý của việc kéo dài thời hạn thực hiện nguồn vốn này để có kiến nghị phù hợp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh và bổ sung số vốn trái phiếu Chính phủ theo nguyên tắc trên và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 21/11/2016.