Giảm giá bán các mặt hàng dầu

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có công văn số 13246/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, về giá bán đối với mặt hàng xăng, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán như hiện hành.

Từ 15 giờ 00 ngày 19/9/2014, sẽ giảm giá bán các mặt hàng dầu và giữ ổn định giá bán mặt hàng xăng. Nguồn: internet
Từ 15 giờ 00 ngày 19/9/2014, sẽ giảm giá bán các mặt hàng dầu và giữ ổn định giá bán mặt hàng xăng. Nguồn: internet

Theo đó, Công văn nêu rõ, trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 20/8/2014 đến 18/9/2014 một số mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.710

23.722

-12

2. Dầu điêzen 0,05S

21.770

21.506

+264

3. Dầu hỏa

21.920

21.670

+250

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.220

18.100

+120

 Ghi chú: (+) Giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) Giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Về giá bán đối với mặt hàng xăng, do chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành không lớn, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán như hiện hành.

Đối với các mặt hàng dầu, sau khi thực hiện biện pháp trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng dầu trong nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC; giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở theo quy định (trong đó, giá cơ sở dầu điêzen 0,05S: 21.506 đồng/lít; dầu hỏa: 21.670 đồng/lít; dầu madút 180 CST 3,5S: 18.100 đồng/kg).

Thời gian giảm giá bán các mặt hàng dầu, do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 19/9/2014.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, các mặt hàng xăng dầu đã trải qua 22 lần điều chỉnh. Riêng xăng tăng giá năm lần và giảm năm lần.