Giảm thiểu tai nạn giao thông tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt

PV.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm thiểu tai nạn giao thông tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt đang có xu hướng tăng, gây thiệt hại lớn về người và của trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm thiểu tai nạn giao thông tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt. Nguồn: internet
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm thiểu tai nạn giao thông tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt. Nguồn: internet

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan và địa phương trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Kế hoạch hành động năm An toàn giao thông 2017.

Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt.

Tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ, nhất là vận chuyển hành khách.