Giảm thời gian làm việc nhưng phải bảo đảm chất lượng của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Việt Hoàng

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/10.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Toàn cảnh cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại buổi làm việc với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan ngày 18/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội họp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ khó lường trước. Tình hình trên đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương luôn trong tâm thế tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế - xã hội.

Do vậy,  yêu cầu rất lớn đặt ra trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp Quốc hội là vừa cố gắng giảm thời gian làm việc với số ngày dự kiến là 17 ngày (so với mức trung bình 1 tháng của các kỳ họp), nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng các quyết đáp của Quốc hội đối với sự phát triển của đất nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo; bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bảo đảm chất lượng của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội là yêu cầu bắt buộc, không vì quá tiết kiệm thời gian mà làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao Tổng Thư ký Quốc hội tổng rà soát một lần nữa các báo cáo, tài liệu gửi đại biểu Quốc hội, bảo đảm đại biểu được cung cấp đầy đủ thông tin để nghiên cứu, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề tại kỳ họp.

Trong quá trình tổ chức kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải tận dụng tối đa thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thư ký, tổng hợp ý kiến thảo luận và giải trình các vấn đề đặt ra qua thảo luận. Cùng với đó phải luôn đề cao vai trò của các Tổ đảng, tăng cường hơn nữa trách nhiệm, tiếng nói của các đại biểu Quốc hội thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích chung của đất nước, thảo luận kỹ lưỡng, quyết đáp chính xác vì sự phát triển chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội đã kiểm tra thực tế hệ thống điện tử, họp trực tuyến tại phòng họp Diên Hồng tại Nhà Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội đã kiểm tra thực tế hệ thống điện tử, họp trực tuyến tại phòng họp Diên Hồng tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục tổng hợp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của  cử tri về hoạt động của Quốc hội qua tất cả các kênh từ Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan báo chí truyền thông,… để chủ động tham mưu cho lãnh đạo Quốc hội và tổ chức hiệu quả công tác thông tin, truyền thông nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu của người dân.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, các nội dung kỳ họp đã đủ điều kiện trình Quốc hội. Công tác chuẩn bị về thông tin tuyên truyền, cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, phòng, chống dịch bệnh... đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ kỳ họp.

Văn phòng Quốc hội đã xây dựng và ban hành Đề án về công tác phục vụ tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kèm theo Hướng dẫn về công tác phục vụ kỳ họp); Đề án tổng thể về công tác thông tin, báo chí tuyên truyền phục vụ kỳ họp (kèm theo Đề cương tuyên truyền về các nội dung được Quốc hội xem xét, thông qua, cho ý kiến tại kỳ họp; Đề án hoạt động của Trung tâm Báo chí phục vụ kỳ họp) và các kế hoạch đảm bảo công nghệ thông tin, công tác phòng, chống dịch COVID-19... để tham mưu, phục vụ chu đáo việc chuẩn bị nội dung cũng như các điều kiện bảo đảm về mọi mặt cho Kỳ họp.